BLÅ KORS FREDRIKSTAD

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er en diakonal organisasjon med verdier forankret i kristent menneskesyn. Vi skal utøve nestekjærlighet og medmenneskelighet. Verdiene våre skal komme til uttrykk i ord, handling og gjennom høyt faglig nivå i tilbudet vi gir. I sentrum står det enkelte mennesket som gis mulighet til å utvikle egen styrke og øke sin livsmestring i samarbeid med ansatte i stiftelsens virksomheter.

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad består av ni virksomheter: Barnas Stasjon, Ilaveien Bosenter, Jobbkonsulentene, Krise- og incestsenteret, Kulåssenteret, Plankebyen Frivilligsentral, Seiersborg videregående skole AS, Steg for Steg, samt Varmestua. 

Vi har tilbud til småbarnsfamilier i en sårbar livssituasjon, bo- og lavterskeltilbud til rusavhengige, tilbud til volds- og incestutsatte, arbeidsrettede tiltak for å komme tilbake i arbeidslivet og en videregående skole med tilbud til elever som trenger tettere oppfølging i et mindre skolemiljø.

Blå Kors Fredrikstad har ca. 150 ansatte, i tillegg er det ca. 200 Tidgivere engasjert som er en viktig ressurs i vårt tilbud.

«Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening».

Miljøterapeut – 80% fast stilling Kulåssenteret

Ønsker du å bidra til å gjøre en forskjell for mennesker i en sårbar livssituasjon? Vi søker deg som ønsker å jobbe med mennesker i en sårbar livssituasjon gjennom blant annet motivasjonsarbeid, veiledning samt bidra til bo-trening og oppfølging. Gjennom trygge omgivelser, omsorg og veiledning, bidrar vi til at våre beboere opplever økt mestring og bedret livskvalitet. Vi ser etter deg som har et stort engasjement og ønsker å jobbe i en diakonal og verdibasert virksomhet.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Målrettet miljøarbeid, herunder å tilrettelegge for et godt bo- og aktivitetstilbud i samarbeid med beboerne
 • Primær-/sekundærkontakt for beboere med fokus på individuelle tilrettelegging og oppfølging
 • Planlegge og gjennomføre ulike aktiviteter og tiltak for beboerne
 • Være en god rollemodell og trygt medmenneske i kontakt med brukere/beboere
 • Delta og bidra til faglig utvikling i samarbeid med dine kolleger
 • Praktiske oppgaver ved lokalitetene
 • Bidra til aktivt og godt samarbeid med ulike offentlige instanser
 • Stillingen innebærer turnusarbeid med arbeid dag/kveld samt hver 3. helg


Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig høyere utdanning innen helse og velferd: sykepleier eller vernepleier (søkere uten denne utdanning blir ikke vurdert)
 • Erfaring fra arbeid med rus og psykiatri er en fordel
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
 • God kunnskap med bruk av IT- baserte arbeidsverktøy


Personlige egenskaper

 • Motiverende og engasjert samarbeidspartner for beboerne og kollegaer
 • Selvgående, ansvarsbevisst og inkluderende
 • Stor arbeidskapasitet og evnen til å prioritere innenfor eget ansvarsområde
 • Fleksibel og strukturert
 • Godt humør og stor arbeidsglede
 • God på å bygge relasjoner og samtidig kunne sette grenser

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr deg

 • Solid og verdibasert arbeidsgiver med fokus på kvalitet og egenkraft
 • Å gjøre en forskjell for mennesker i en sårbar livssituasjon
 • God struktur i en ubyråkratisk organisasjon
 • Tverrfaglig personalgruppe med høy faglig kompetanse og engasjement
 • Mye arbeidsglede og godt humør på jobb
 • Mulighet for leie av firmahytte

Søknad med CV sendes via Jobbdirekte sin hjemmeside. Ved et eventuelt intervju ber vi om at det tas med originale vitnemål og attester samt opplysninger om referanser.

Det forutsettes at søkeren kan identifisere seg med Blå Kors verdisyn og diakonale oppgave. Den som ansettes må fremlegge politiattest iht. helse og omsorgstjenesteloven § 5-4, 1 ledd.

Stillingen lønnes iht. garantilønnsystem Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester mv., stillinger med krav til 3-årig U/H utdannelse. I tillegg utbetales det ulempetillegg for turnus iht. satser i nevnte overenskomst. 

Spørsmål om stillingen kan stilles til Virksomhetsleder Remi A. Jensen på e-post remi.andreas.jensen@blaakors.no.  Spørsmål om rekrutteringsprosessen kan sendes til HR Rådgiver June Dahlman på e-post june.dahlman@blaakors.no 

Søknadsfrist: 14. mars 2021