BLÅ KORS FREDRIKSTAD

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er en diakonal organisasjon. Verdiene våre skal komme til uttrykk i ord, handling og gjennom høyt faglig nivå i tilbudet vi gir. I sentrum står det enkelte mennesket som gis mulighet til å utvikle egen styrke og øke sin livsmestring i samarbeid med ansatte i stiftelsens virksomheter.

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad består av ni virksomheter: Barnas Stasjon, Ilaveien Bosenter, Jobbkonsulentene, Krise- og incestsenteret, Kulåssenteret, Plankebyen Frivilligsentral, Seiersborg videregående skole AS, Steg for Steg, samt Varmestua. 

Vi har tilbud til småbarnsfamilier i en sårbar livssituasjon, bo- og lavterskeltilbud til rusavhengige, tilbud til volds- og incestutsatte, arbeidsrettede tiltak for å komme tilbake i arbeidslivet og en videregående skole med tilbud til elever som trenger tettere oppfølging i et mindre skolemiljø.

Blå Kors Fredrikstad har ca. 150 ansatte, i tillegg er det ca. 200 Tidgivere engasjert som er en viktig ressurs i vårt tilbud.

«Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening».

Vi søker miljøterapeut til prosjekt ambulerende sosionom/miljøtjeneste

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad har fått tildelt midler til Prosjektet Ambulerende sosionom/miljøtjeneste og i den anledning søker vi etter Miljøterapeut som kan lede prosjektet.

Prosjektet har en varighet til 31.01.2023. Stillingen innebærer prosjektledelse. Ansettelsen er midlertidig. Dette er 2. gangs utlysning (endret krav utdannelse og stillingstittel).

En sosionom/miljøtjeneste har som hensikt å øke og videreutvikle det sosialfaglige tilbudet til personer med ROP lidelser. Et slikt tilbud vil være supplerende og av stor verdi for de tjenestene vi og det offentlige tilbyr. Miljøterapeuten vil gi den enkelte tett og fleksibel oppfølging, og samtidig bidra til bedre koordinerte hjelpetiltak både i egen organisasjon og med det øvrige hjelpeapparatet. Prosjektet vil bidra til å gi personer med ROP-lidelser bedre levekår og økt livskvalitet.

Målgruppen i prosjektet personer som er 18 år og eldre med ROP-lidelser (ruslidelser og psykisk sykdom). Målgruppen mottar tjenester fra Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad, det offentlige og/eller andre ideelle aktører. Det første året i prosjektet ønsker vi å tilby tjenesten internt i stiftelsen.

Hovedmålsettingen for en ambulerende sosionom/miljøtjeneste vil være å kartlegge deltakerens utfordringer, behov og motivasjon for endring, for deretter å etablere en plan for oppfølging med hjelp fra det offentlige tjenestetilbudet som svarer på utfordringer.

Våre verdier egenkraft, medmenneskelighet, verdighet og kvalitet er et viktig fundament i prosjektet. Miljøterapeuten skal ta den enkelte på alvor med fokus på hjelp til selvhjelp og myndiggjøring.

Prosjektleder er en del av en prosjektgruppe med ressurser fra stiftelsen. Prosjektleder rapporterer til virksomhetsleder på Varmestua. Konseptutvikling og videreføring av prosjektet vil være viktige arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelorstudium innen helse og velferd (sosiale tjenester, arbeids- og velferdsfag, sykepleie, vernepleie eller tilsvarende)
 • God kjennskap til hjelpeapparatet
 • Relevant arbeidserfaring og kunnskap/erfaring innen ROP
 • Erfaring fra prosjektledelse
 • Erfaring med MI (Motiverende Intervju) og FIT (Feedback Informed Treatment) er ønskelig, men det stilles ikke krav om dette
 • Erfaring fra frivillig arbeid er positivt

Personlige egenskaper:

 • Selvgående
 • Motiverende og engasjert samarbeidspartner for brukere, kollegaer og Tidgivere, samt eksterne samarbeidspartnere.
 • Stor arbeidskapasitet og arbeidslyst med evnen til å prioritere innenfor eget ansvarsområde samt å kunne arbeide selvstendig
 • Strukturert og fleksibel
 • Godt humør og stort engasjement
 • God til å bygge relasjoner

Stillingen lønnes iht. garantilønnsystem Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester mv., stillinger med krav til 3-årig U/H utdannelse. Lønnsramme kr. 411 400,- til 506 400,- (inkl. ansiennitetstillegg som beregnes ut ifra dokumentert erfaring). Søker bør ha sertifikat klasse B og tilgang til bil. Km-godtgjørelse utbetales etter statens satser.

Ønsket oppstart 1. mai.

Spørsmål om stillingen kan stilles til Jorid D. Bertelsen, virksomhetsleder Varmestua, mobil / e-post: 971 25 661 / jorid.bertelsen@blaakors.no  

Spørsmål om rekrutteringsprosessen kan sendes til HR Rådgiver June Dahlman på e-post: june.dahlman@blaakors.no    

Søknadsfrist: 14. mars 2021