BLÅ KORS FREDRIKSTAD

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er en diakonal organisasjon med verdiene medmenneskelighet, kvalitet, egenkraft og verdighet.  Verdiene våre skal komme til uttrykk i ord, handling og gjennom høyt faglig nivå i tilbudet vi gir. I sentrum står det enkelte mennesket som gis mulighet til å utvikle egen styrke og øke sin livsmestring i samarbeid med ansatte i stiftelsens virksomheter.

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad består av ni virksomheter: Barnas Stasjon, Ilaveien Bosenter, Jobbkonsulentene, Krise- og incestsenteret, Kulåssenteret, Plankebyen Frivilligsentral, Seiersborg videregående skole AS, Steg for Steg, samt Varmestua. 

Vi har tilbud til småbarnsfamilier i en sårbar livssituasjon, bo- og lavterskeltilbud til rusavhengige, tilbud til volds- og incestutsatte, arbeidsrettede tiltak for å komme tilbake i arbeidslivet og en videregående skole med tilbud til elever som trenger tettere oppfølging i et mindre skolemiljø.

Blå Kors Fredrikstad har ca. 150 ansatte, i tillegg er det ca. 200 Tidgivere engasjert som er en viktig ressurs i vårt tilbud.

«Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening».

Tidgiverkoordinator – 100% midlertidig stilling – Plankebyen Frivilligsentral

Plankebyen Frivilligsentral eies og drives av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad, og er tilsluttet Norges Frivilligsentraler. I Blå Kors har vi valgt Tidgiver som navnet til alle de frivillige. Det viktigste man kan gi til andre mennesker er tid. Tid til å erstatte ensomhet og utenforskap. Gjennom frivilligsentralen engasjerer vi tidgivere til en innsats for personer med rus- og/eller psykiske helseutfordringer og deres pårørende. For å koordinere arbeidet med våre tidgivere søker vi nå etter en tidgiverkoordinator ut året 2021.

Arbeidsoppgaver:

 • Rekruttering av Tidgivere
 • Oppstartsamtaler og opplæring Tidgivere
 • Koordinering av oppgaver og aktiviteter for Tidgivere
 • Følge opp og veilede Tidgivere
 • Samarbeid med virksomheter i Stiftelsen
 • Samarbeid med eksterne instanser
 • Administrative oppgaver tilknyttet oppgaver nevnt ovenfor samt markedsføring, arrangementer, aktiviteter o.l.


Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning innen helse og velferd, minimum 3-årig U/H utdanning
 • nskelig med dokumentert veilederkompetanse samt erfaring med veiledning
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid er en fordel samt erfaring fra frivillighetsarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
 • God kunnskap med bruk av IT- baserte arbeidsverktøy

 

Personlige egenskaper

 • Motiverende og engasjert samarbeidspartner for Tidgivere og kollegaer
 • Selvgående, ansvarsbevisst og inkluderende
 • Stor arbeidskapasitet og evnen til å prioritere innenfor eget ansvarsområde
 • Fleksibel og strukturert
 • Godt humør og arbeidsglede
 • God på å bygge relasjoner og samtidig representere grenser

 

Vi tilbyr deg

 • Solid og verdibasert arbeidsgiver med fokus på kvalitet og egenkraft
 • Å gjøre en forskjell for mennesker i en sårbar livssituasjon
 • God struktur i en ubyråkratisk organisasjon
 • Tverrfaglig personalgruppe med høy faglig kompetanse og engasjement
 • Mye arbeidsglede og godt humør på jobb
 • Mulighet for leie av firmahytte
 • Midlertidig engasjement ut 2021

 

Søknad med CV sendes via Jobbdirekte, trykk på "send søknad". Ved et eventuelt intervju ber vi om at det tas med originale vitnemål og attester samt opplysninger om referanser.   

Det forutsettes at søkeren kan identifisere seg med Blå Kors verdisyn og diakonale oppgave.

Stillingen lønnes iht. garantilønnsystem Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester mv., stillinger med krav til 3-årig U/H utdannelse. Lønnsramme kr. 411 400,- til 506 400,- (inkl. ansiennitetstillegg som beregnes ut ifra dokumentert erfaring).

Spørsmål om stillingen kan stilles til Virksomhetsleder Jorid Bertelsen på e-post jorid.bertelseng@blaakors.no. Spørsmål om rekrutteringsprosessen kan sendes til HR Rådgiver June Dahlman på e-post june.dahlman@blaakors.no