BLÅ KORS FREDRIKSTAD

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er en ideell diakonal organisasjon med verdiene medmenneskelighet, kvalitet, egenkraft og verdighet.  Verdiene våre skal komme til uttrykk i ord, handling og gjennom høyt faglig nivå i tilbudet vi gir. I sentrum står det enkelte mennesket som gis mulighet til å utvikle egen styrke og øke sin livsmestring i samarbeid med ansatte i stiftelsens virksomheter.

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad består av ni virksomheter: Barnas Stasjon, Ilaveien Bosenter, Jobbkonsulentene, Krise- og incestsenteret, Kulåssenteret, Plankebyen Frivilligsentral, Seiersborg videregående skole AS, Steg for Steg, samt Varmestua. 

Vi har tilbud til småbarnsfamilier i en sårbar livssituasjon, bo- og lavterskeltilbud til rusavhengige, tilbud til volds- og incestutsatte, arbeidsrettede tiltak for å komme tilbake i arbeidslivet og en videregående skole med tilbud til elever som trenger tettere oppfølging i et mindre skolemiljø.

Blå Kors Fredrikstad har ca. 150 ansatte, i tillegg er det ca. 200 Tidgivere engasjert som er en viktig ressurs i vårt tilbud.

«Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening».

Miljøterapeut - Varmestua

Varmestua er et gatenært lavterskeltilbud for rusavhengige og er et viktig værested i Fredrikstad. Varmestua skal være et trygt og inkluderende sted der gjestene får tilbud om mat, omsorg, aktivitet og sosialt fellesskap samt en sosionom/miljøtjeneste. Varmestua har tilhørighet i Farmannsgate i Fredrikstad, «det gule trehuset».

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for å drive en miljø-/sosionomtjeneste tilknyttet Varmestua
 • Planlegging og gjennomføring av motivasjon- og endringsarbeid, herunder målrettede motivasjonssamtaler
 • Tilstedeværelse i miljøet
 • Oppfølging, opplæring og koordinering av Tidgivere tilknyttet Miljøtjenesten
 • Praktisk bistand til gjestene
 • Ansvar for planlegging og koordinering av aktiviteter i regi av Varmestua
 • Gjennomføring av årlige brukerundersøkelser
 • Rapportering og andre diverse administrative oppgaver
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

 

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-årig U/H utdanning (bachelor) innen helse og sosialfeltet.
 • Det søkes fortrinnsvis etter en sosionom, men kandidater med annen bakgrunn vil bli vurdert dersom de kan vise til relevant arbeidserfaring og kunnskap/erfaring innen ROP området.
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid er en fordel
 • Ønskelig med erfaring med MI (motiverende intervju)
 • Ønskelig med dokumentert veilederkompetanse samt erfaring med veiledning
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig

 

Personlige egenskaper:

 • Motiverende og engasjert samarbeidspartner for gjester, kollegaer og Tidgivere
 • Stor arbeidskapasitet og arbeidslyst med evnen til å prioritere innenfor eget ansvarsområde
 • Fleksibel og strukturert
 • Godt humør og stort engasjement
 • God på å bygge relasjoner og samtidig representere grenser
 • Trygg på og i miljø med aktive rusavhengige

 

Vi kan tilby:

 • 100% fast stilling
 • Solid og verdibasert arbeidsgiver med fokus på medmenneskelighet, kvalitet, egenkraft og verdighet
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i en verdiforankret organisasjon med engasjerte medarbeidere
 • Mulighet til å gjøre en forskjell for mennesker i en sårbar livssituasjon
 • God struktur i en ubyråkratisk organisasjon
 • Tverrfaglig personalgruppe med høy faglig kompetanse og engasjement
 • Godt arbeidsmiljø med en humørfylt hverdag
 • Lønn og pensjonsordning etter tariffavtale
 • Mulighet for leie av firmahytte

 

Arbeidstid vil i hovedsak være på dagtid. Noe ettermiddag-, kveld- og lørdagsarbeid må påregnes. Tiltredelse snarest mulig.   

 

Søknad med CV sendes via www.jobbdirekte.no. Ved et eventuelt intervju ber vi om at det tas med originale vitnemål og attester samt opplysninger om referanser.  

Det forutsettes at søkeren kan identifisere seg med Blå Kors verdisyn og diakonale oppgave.

Stillingen lønnes iht. garantilønnsystem Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester mv., stillinger med krav til 3-årig U/H utdannelse. Lønnsramme kr. 411 400,- til 506 400,- (inkl. ansiennitetstillegg som beregnes ut ifra dokumentert erfaring).

 

Spørsmål om stillingen kan stilles til Virksomhetsleder Jorid Bertelsen på e-post jorid.bertelsen@blaakors.no eventuelt telefon 971 25 661 
Spørsmål om rekrutteringsprosessen kan sendes til HR Rådgiver June Dahlman på e-post june.dahlman@blaakors.no 

Søknadsfrist 16. mai 2021.  Søknadene vil bli behandlet fortløpende.

 

Mer informasjon finnes på

http://blaakors.no, facebook @Blå Kors Varmestua Fredrikstad og instagram @Blå Kors Fredrikstad