Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er en diakonal organisasjon. Verdiene våre skal komme til uttrykk i ord, handling og gjennom høyt faglig nivå i tilbudet vi gir. I sentrum står det enkelte mennesket som gis mulighet til å utvikle egen styrke og øke sin livsmestring i samarbeid med ansatte i stiftelsens virksomheter.

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad består av ni virksomheter. Vi har tilbud til småbarnsfamilier i en sårbar livssituasjon, bo- og lavterskeltilbud til rusavhengige, tilbud til volds- og incestutsatte, arbeidsrettede tiltak for å komme tilbake i arbeidslivet og en videregående skole med tilbud til elever som trenger tettere oppfølging i et mindre skolemiljø.

Blå Kors Fredrikstad har ca. 170 ansatte, i tillegg er det ca. 200 Tidgivere engasjert som er en viktig ressurs i vårt tilbud.

«Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening».

Tidgiverkoordinator, Plankebyen Frivilligsentral

Vi er en ideell organisasjon med sterkt verdigrunnlag, og tjenestene vi tilbyr i Plankebyen Frivilligsentral bygger på våre 4 verdier: Medmenneskelighet, kvalitet, egenkraft og verdighet.

Plankebyen Frivilligsentral er en del av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad og er tilknyttet Norge Frivilligsentraler. Vi kaller våre frivillige for Tidgivere. Tidgivere er medmennesker som gir av sin tid til andre, enten i prosjekter eller i faste aktiviteter. Plankebyen Frivilligsentral har lang erfaring med bruk av frivillige krefter for mennesker i sårbare livssituasjoner.

Frivillighet er god folkehelse og medmenneskelighet i praksis. Med en tidgiverkoordinator, i en fast 100% stilling, ønsker vi å styrke frivilligheten og skape flere møteplasser og mer frivillig engasjement.

Ønsker du å være med å bidra i dette arbeidet samt gjøre en forskjell for mennesker i en sårbar livssituasjon? Vi ser etter deg som har et stort engasjement og som ønsker å jobbe i en verdibasert virksomhet.

Arbeidsoppgaver:

 • Rekruttering av nye Tidgivere
 • Oppstartsamtaler nye Tidgivere, vurdere mulige oppdrag samt iverksette oppdrag hos interne/eksterne virksomheter/instanser
 • Oppfølging av nye Tidgivere
 • Samarbeide med og bistå andre virksomheter i stiftelsen ved behov, i arbeidet med koordinering, opplæring og veiledning av Tidgivere
 • Samarbeid med eksterne instanser
 • Skape felles møteplasser
 • Bidra med synlighet på sosiale medier, arrangementer, aktiviteter m.m.
 • Administrative oppgaver tilknyttet oppgaver nevnt ovenfor


Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelornivå (3-årig U/H utdannelse)
 • Ønskelig med dokumentert veilederkompetanse samt erfaring med veiledning
 • Erfaring med rekruttering og frivillighetsarbeid er en fordel
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
 • God kunnskap med bruk av IT- baserte arbeidsverktøy


Personlige egenskaper

 • Motiverende og engasjert samarbeidspartner for Tidgivere og kollegaer
 • Selvgående, ansvarsbevisst, inkluderende og samfunnsengasjert
 • Stor arbeidskapasitet og evnen til å prioritere innenfor eget ansvarsområde
 • Fleksibel og strukturert
 • Godt humør og arbeidsglede
 • God på å bygge relasjoner og samtidig representere grenser


Hva vi tilbyr

Vi tilbyr en fast 100% stilling hos en solid og verdibasert arbeidsgiver med fokus på kvalitet og egenkraft, en arbeidsgiver med god struktur og med en ubyråkratisk organisasjon. Vi er opptatt av at du skal være trygg i rollen din som tidgiverkoordinator. Hos oss vil du få god opplæring og støtte i din arbeidshverdag. Alt skjer i et godt arbeidsmiljø med mye kompetanse og engasjement.

Stillingen lønnes iht. garantilønnsystem Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester mv., stillingsgruppe Stillinger med krav til 3-årig U/H utdanning. God pensjonsordning og mulighet for leie av firmahytte.  

Synes du dette høres interessant ut?  Vi håper du har lyst til å jobbe hos oss!

 

Søknad med CV sendes digitalt via www.jobbdirekte.no (Trykk på søkeknappen). Ved et eventuelt intervju ber vi om at det tas med originale vitnemål og attester samt opplysninger om referanser. Det forutsettes at søkeren kan identifisere seg med Blå Kors verdisyn og diakonale oppgave.

Stillingen lønnes iht. garantilønnsystem Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester mv., stillinger med krav til 3-årig U/H utdannelse. Lønnsramme kr. 411 400,- til 506 400,- (inkludert lønnstillegg for ansiennitet, tillegg beregnes med bakgrunn i dokumentert erfaring). Sentralt lønnsoppgjør er pr. i dag ikke ferdigforhandlet.

Spørsmål om stillingen kan stilles til Virksomhetsleder Jorid Bertelsen på e-post jorid.bertelsen@blaakors.no. Spørsmål om rekrutteringsprosessen kan sendes til HR Rådgiver June Dahlman på e-post june.dahlman@blaakors.no    

Søknadsfrist: 20. oktober 2021. Søknadene blir behandlet fortløpende.

Var det ikke noe passet for deg akkurat nå? På våre hjemmesider kan du legge inn en åpen søknad: https://blaakors.no/ledige-stillinger/