Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad består av ti virksomheter: Barnas Stasjon, Krise- og incestsenteret, Ilaveien Bosenter, Kulåssenteret, Steg for Steg, Varmestua, Plankebyen Frivilligsentral, Jobbkonsulentene, Seiersborg videregående skole Fredrikstad, Seiersborg videregående skole Follo.

Verdiene våre, medmenneskelighet, kvalitet, egenkraft og verdighet, kommer til uttrykk i ord, handling og gjennom høyt faglig nivå i tilbudene vi gir. I sentrum står det enkelte mennesket som gis mulighet til å utvikle egen styrke og øke sin livsmestring i samarbeid med ansatte i stiftelsens virksomheter.

Blå Kors Fredrikstad har ca. 170 ansatte og ca. 200 Tidgivere som er en viktig ressurs i vårt tilbud.

«Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening».

Miljøterapeut - 100% fast stilling

Å jobbe hos en ideell og verdibasert organisasjon som Blå Kors Fredrikstad er meningsfylt, utfordrende og engasjerende. Vi er en solid arbeidsgiver med en rik historie, samtidig er vi proaktive og ønsker å finne gode løsninger på sosiale utfordringer i dagens samfunn.  Blå Kors Fredrikstad er en arbeidsplass som er opptatt av faglighet og kvalitet, vi ser etter muligheter, takhøyden er stor og vi er opptatt av et inkluderende arbeidsmiljø.  

Vi søker etter:

MILJØTERAPEUT – 100% FAST STILLING – BARNAS STASJON

Barnas Stasjon er et gratis lavterskel tilbud for familier i sårbare livssituasjoner, med barn i alderen 0-12 år. Med barnets perspektiv jobber vi forebyggende og med tidlig intervensjon. Målet er å styrke barnets oppvekst vilkår og de voksnes foreldrekompetanse og foreldre-fungering. Barnas Stasjon Fredrikstad er en av 9 stasjoner i Norge. I tillegg til lavterskeltilbudet driver Barnas Stasjon Fredrikstad en Åpen Barnehage samt et familiesenter med samvær og familieoppfølging på oppdrag for barnevernstjenester og Bufetat.

Ønsker du gjøre en forskjell for barn og foreldre i sårbare livssituasjoner?

Vi har økt pågang og utøker vår stab med en nyopprettet stilling. Vi søker deg som har et sterkt engasjement for barns oppvekst vilkår og barnevernsfaglig bakgrunn. Gjennom ditt arbeid og personlig egnethet ønsker du støtte og styrke familier i sårbare livssituasjoner

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Tilsynsfører og saksansvar for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av beskyttede og støttede samvær
 • Miljøterapeut og saksansvar i hjemmebasert oppfølging på oppdrag fra barnevernstjenester
 • Primærkontakt for familier i lavterskeltilbudet med fokus på utvikling og styrkende aktiviteter
 • Planlegge og gjennomføre miljøterapeutiske tiltak og aktiviteter for målgruppen individuelt og i grupper
 • Planlegging og gjennomføring av ferieaktiviteter for barn og familier
 • Være en god rollemodell og trygg voksen for barn/ungdom/foreldre
 • Internt og eksternt samarbeid i oppfølging av familier
 • Praktiske og administrative oppgaver relatert til ovenstående
 • Delta og bidra til faglig utvikling i kollegiet
 • Representere Barnas Stasjon og Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad i aktuelle fora

Kompetansekrav:

 • Minimum 3-årig bachelor innen helse og sosialfag, fortrinnsvis med erfaring fra 1. linje i barneverntjenesten og/eller videreutdanning innen psykisk helse, familieterapi o.l.
 • Erfaring med planmessig miljøterapi eller annen relevant erfaring med målgruppen
 • Erfaring med, og positiv til, bruk av dataverktøy og digitale fora
 • Gode kommunikasjonsevner i norsk muntlig og skriftlig
 • Planmessig og strukturert
 • Førerkort for bil med manuelt gir

Ønsket kompetanse:

 • Sertifisering i Cos-p, TIK og/eller ICDP
 • Erfaring og/eller interesse for FIT som verktøy og metode (Feedback informed treatment)

Personlige egenskaper:

 • Sterk relasjonsbygger i samhandling med både barn og voksne
 • Motiverende og energisk samarbeidspartner for familier, tidgivere og kollegaer
 • Ansvarsbevisst, positiv og løsningsorientert
 • Trives i en hektisk hverdag, med evnen til å prioritere innenfor eget ansvarsområde
 • Godt humør og stor arbeidsglede
 • Fleksibel

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Muligheten til å gjøre en forskjell for familiers hverdag og barns oppvekst vilkår
 • God struktur i en ubyråkratisk organisasjon
 • Tverrfaglig personalgruppe med høy faglig kompetanse og engasjement
 • Solid og verdibasert arbeidsgiver med fokus på kvalitet, medmenneskelighet og egenkraft
 • Dedikerte og inkluderende kollegaer
 • Lønn og pensjonsordning etter gjeldende tariffavtale
 • Mulighet for leie av firmahytte

Stillingen innebærer arbeid dag/ettermiddag. For tiden 3 dagvakter og 2 ettermiddagsvakter per uke, samt 3.hver lørdag. Det forventes deltagelse på enkelte dags-/helgeturer og ferier med brukere, iht.  lokal avtale og kompensasjonsordning.

Stillingen lønnes iht. garantilønnsystem Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester mv.: stillinger med krav til 3-årig. Stillinger med krav om 4-årig kan vurderes dersom videreutdanning anses som meget relevant. Lønnsramme 3-årig kr. 423 500,- til 523 100,-. Lønnsramme 4-årig kr. 464 100,- til 549 100,- (inkl. ansiennitetstillegg som beregnes ut ifra dokumentert erfaring, eksklusiv helg/kveldstillegg).

Den som ansettes må kunne identifisere seg med Stiftelsen Blå Kors Fredrikstads diakonale arbeid og verdisyn.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Virksomhetsleder Hege Stormorken, epost hege.stormorken@blaakors.no, eller HR Rådgiver June Dahlman, epost june.dahlman@blaakors.no. Søknad med CV sendes via Jobbdirekte sin hjemmeside. Ved evt. intervju ber vi om at det tas med originale vitnemål og attester samt opplysninger om referanser.

Mer informasjon finnes på

http://blaakors.no, facebook og instagram @Blå Kors Fredrikstad

Søknadsfrist: 23. januar 2022. Søknader vil bli vurdert løpende.