Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad består av ti virksomheter: Barnas Stasjon, Krise- og incestsenteret, Ilaveien Bosenter, Kulåssenteret, Steg for Steg, Varmestua, Plankebyen Frivilligsentral, Jobbkonsulentene, Seiersborg videregående skole Fredrikstad, Seiersborg videregående skole Follo

Verdiene våre, medmenneskelighet, kvalitet, egenkraft og verdighet, kommer til uttrykk i ord, handling og gjennom høyt faglig nivå i tilbudene vi gir. I sentrum står det enkelte mennesket som gis mulighet til å utvikle egen styrke og øke sin livsmestring i samarbeid med ansatte i stiftelsens virksomheter.

Blå Kors Fredrikstad har ca. 170 ansatte og ca. 200 Tidgivere som er en viktig ressurs i vårt tilbud.

«Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening».

Å jobbe hos en ideell og verdibasert organisasjon som Blå Kors Fredrikstad er meningsfylt, utfordrende og engasjerende. Vi er en solid arbeidsgiver med en lang historie, samtidig er vi proaktive og ønsker å finne gode løsninger på sosiale utfordringer i dagens samfunn.  Blå Kors Fredrikstad er en arbeidsplass som er opptatt av faglighet og kvalitet, vi ser etter muligheter, takhøyden er stor og vi er opptatt av et inkluderende arbeidsmiljø.  

Vi søker etter:

Miljøterapeut og prosjektkoordinator – 70% midlertidig stilling

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad etablerer et prosjekt for ungdom 16-23 år med mål om å styrke selvstendighet og egenkraft gjennom positive relasjoner, opplevelser og samhold. Vi søker etter en prosjektkoordinator med arbeidsoppgaver fra miljøterapeut til prosjektambassadør.

Brenner du for å gi ungdommen en ekstra sjanse? Er du en utmerket relasjonsbygger som er positiv av natur? Er du engasjert, utadvendt, samarbeidsvillig og selvstendig?

Da vil vi høre fra deg!

Du vil være en avgjørende faktor for å etablere og drifte prosjektet, sammen med miljøarbeidere og Tidgivere, med følgende arbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Strukturere og iverksette aktiviteter og oppfølging i tråd med prosjektsøknad
 • Planlegge og gjennomføre miljøterapeutiske tiltak og aktiviteter for målgruppen
 • Veilede og følge opp miljøarbeidere og frivillige som jobber i aktiviteter
 • Etablere og opprettholde nettverk av samarbeidspartnere
 • Praktiske oppgaver tilhørende prosjektet
 • Ansvarlig for brukermedvirkning, kvalitetssikring og videreutvikling av prosjektet
 • Ansvarlig for økonomisk styring i samarbeid med ressurspersoner i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad


Kompetansekrav

 • Relevant 3-årig universitet- eller høgskoleutdanning innenfor fagområdene helse- og sosialfag, pedagogikk, aktivitetsledelse e.l.
 • Lang og relevant erfaring fra tilsvarende arbeid kan kompensere for utdanningskrav
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
 • God kjennskap med IT- baserte arbeidsverktøy og fortrolig med bruk av SOME
 • God relasjonskompetanse
 • Selvgående og strukturert
 • Ansvarsbevisst

 
Ønskede egenskaper

 • Erfaring med planmessig miljøterapi for målgruppen
 • Kjennskap til og/eller interesse for FIT (Feedback informed treatment)
 • Motiverende og energisk samarbeidspartner for ungdommen, Tidgivere og samarbeidspartnere
 • Være en god rollemodell og trygg voksen for ungdom/ Tidgivere/ kollegaer
 • Fleksibel
 • Løsningsorientert
 • Erfaring med frivillig arbeid
 • Godt humør og smittende engasjement
 • Førerkort klasse B

Personlig egnethet vil være en vesentlig faktor.


Vi kan tilby

 • Meningsfylt arbeid i en ubyråkratisk og solid organisasjon
 • Solid og verdibasert arbeidsgiver med fokus på kvalitet og egenkraft
 • Å bidra til en forskjell for ungdoms livsmestring og fremtidsmuligheter
 • Del av tverrfaglig ressursgruppe med høy faglig kompetanse og engasjement
 • Fantastiske ungdommer med mye humør og energi
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn og pensjonsordning etter avtale.
 • Arbeidssted Fredrikstad


Ønskelig med snarlig oppstart.

Prosjektet er finansiert av bl.a. Stiftelsen Dam og har en varighet ut januar 2024. En del av oppgavene i prosjektperioden er å sikre videre drift etter dette, i samarbeid med ressurser i stiftelsen. Lykkes dette vil det være mulighet for forlengelse av prosjektet.

Stillingen innebærer arbeid i en variasjon av dag/ettermiddag/lørdager. Tiden med ungdommene vil foregå etter skoletid og i helger/skoleferier, men det vil også være administrative oppgaver som kan gjøres på dagtid. Stillingen kan kombineres med deltids studie.

Den som ansettes må kunne identifisere seg med Stiftelsen Blå Kors Fredrikstads diakonale arbeid og verdisyn. Den som ansettes må også kunne fremlegge barneomsorgsattest iht. barnevernloven § 6-10, 1. ledd, jf. politiregisterloven § 39, 1. ledd. Stillingen lønnes iht. garantilønnsystem Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester mv.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
Prosjektleder Hege Stormorken, epost hege.stormorken@blaakors.no,
eller HR Rådgiver June Dahlman, epost june.dahlman@blaakors.no.

Søknad med CV sendes via søkeknappen. Ved evt. intervju ber vi om at det tas med originale vitnemål og attester samt opplysninger om referanser.

Mer informasjon finnes på

http://blaakors.no, facebook og instagram
(@Blå Kors Fredrikstad)

Søknadsfrist: 06. februar 2022. Søknader vil bli vurdert løpende.