Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

Seiersborg videregående skole Follo AS er et heleid datterselskap av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. Skolen er godkjent etter Friskolelova kap. 2 § 2-1f særskilt tilrettelagt opplæring og vil ha ca. 48 elevplasser fra første skoleår 2022/2023.

For skoleåret 2022/23 skal vi tilby følgende programområder:

 • Vg1 Helse- og oppvekstfag
 • Vg1 Salg, service og reiseliv
 • Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Fra skoleåret 2023/2024 vil det i tillegg tilbys Vg2 i de samme programområdene og det påfølgende skoleåret er Vg3 neste steg.

Seiersborg videregående skole Follo er en friskole som gir tilbud om et ordinært utdanningsløp for elever med behov for tettere oppfølging i et mindre skolemiljø.  Skolens hovedmål er elevenes mestring, og vi ønsker å legge til rette for at elevene skal kunne mestre ut fra egne forutsetninger. Vi har tro på at relasjonen mellom mennesker danner grunnlaget for trivsel, trygghet og mestring.

Vi skal ha sammensatte team med elever, lærere og miljøarbeidere for å gi trygge og gode læringsmiljøer og vi har spesielt gode muligheter for å tilrettelegge for enkeltelever ved behov.

Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig pedagog med høye ambisjoner på elevenes vegne?  Ønsker du å bli med på å skape et læringsmiljø med høy faglig kompetanse, og vil du bidra til å utvikle ungdom til fremtidens arbeidsmarked, da kan dette være stillingen for deg!

Faglærer – informasjonsteknologi og medieproduksjon

Vi søker etter følgende:

Faglærer innen programområdet informasjonsteknologi og medieproduksjon med undervisningskompetanse i fagene konseptutvikling og programmering samt teknologiforståelse.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent undervisningskompetanse innen konseptutvikling og programmering samt teknologiforståelse
 • Ønskelig med tilleggskompetanse og/eller erfaring innen skolens øvrige utdanningstilbud og i fellesfag
 • Ønskelig med spesialpedagogisk kompetanse og/eller erfaring i arbeid med elever som har spesielle behov for tilrettelegging
 • Erfaring med nye, varierte arbeidsmetoder og vurderingsformer

 

Personlige egenskaper:

 • Du ønsker å være med på en spennende reise og å skape et godt læringsmiljø på en helt ny skole
 • Du er mestringsorientert
 • Du har høye ambisjoner på vegne av elevene
 • Du har god formidlingsevne
 • Du er en tydelig leder i møtet med elevene
 • Du er nyskapende, engasjerende, fleksibel og samhandlende
 • Du evner å bygge gode relasjoner til elevene
 • Du er en spreder av inspirasjon og godt humør

 

Vi tilbyr:

 • Fast stilling ca. 55% for undervisning i de 2 nevnte fagene. Dersom det tillegges andre oppgaver ev. undervisning innen andre fagområder vil stillingen kunne bli noe høyere.
 • Solid og verdibasert arbeidsgiver med fokus på kvalitet og egenkraft
 • Å gjøre en forskjell for ungdoms læring og utvikling
 • God struktur i en ubyråkratisk organisasjon
 • Tverrfaglig personalgruppe med høy faglig kompetanse og engasjement
 • Mye arbeidsglede og godt humør på jobb
 • Lønn i henhold til avtale/tariff
 • God pensjonsordning
 • Mulighet for leie av firmahytte
 • Oppstart 1 august 2022

 

Det tas forbehold om elevinntak, gruppedeling og permisjoner.  Det forutsettes at søker kan identifisere seg med Blå Kors diakonale arbeid og verdisyn. Den som tilsettes må legge frem godkjent politiattest iht. friskolelova § 4-3.  Stillingene lønnes iht. garantilønnsystem Landsoverenskomst for utdanning.

Ta kontakt med oss om du vil vite mer!

Espen Andersen mobil: 920 80 229 mail: espen.andersen@seiersborgfollo.vgs.no 

Dersom du har noen spørsmål til rekrutteringsprosessen ta kontakt med HR Rådgiver June Dahlman mail: june.dahlman@blaakors.no Søknad med CV sendes via søkeknappen.

Søknadsfrist: 5. juni 2022

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad består i tillegg av følgende virksomheter: Seiersborg videregående skole (Fredrikstad – heleid datterselskap av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad), Barnas Stasjon (Fredrikstad), Ilaveien Bosenter (Fredrikstad), Jobbkonsulentene (Fredrikstad og Sarpsborg), Krise- og incestsenteret (Fredrikstad), Kulåssenteret (Sarpsborg), Plankebyen Frivilligsentral (Fredrikstad), Steg for Steg (Fredrikstad) og Varmestua (Fredrikstad). Til høsten starter også Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad nytt krisesenter i Halden.