Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er en diakonal organisasjon.  Verdiene våre, medmenneskelighet, kvalitet, egenkraft og verdighet, kommer til uttrykk i ord, handling og gjennom høyt faglig nivå i tilbudene vi gir. I sentrum står det enkelte mennesket som gis mulighet til å utvikle egen styrke og øke sin livsmestring i samarbeid med ansatte i stiftelsens virksomheter.

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad består av 11 virksomheter. Vi har tilbud til småbarnsfamilier i en sårbar livssituasjon, bo- og lavterskeltilbud til rusavhengige, tilbud til volds- og incestutsatte, arbeidsrettede tiltak for å komme tilbake i arbeidslivet og en videregående skole med tilbud til elever som trenger tettere oppfølging i et mindre skolemiljø.

Blå Kors Fredrikstad har ca. 180 ansatte, i tillegg er det ca. 200 Tidgivere engasjert som er en viktig ressurs i våre tilbud.

«Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening».

Blå Kors barnas stasjon Fredrikstad

Blå Kors barnas stasjon Fredrikstad, tilbyr støttende og styrkende oppfølging til familier med barn i alderen 0-12 år og gravide. Stasjonen tilbyr en variasjon av aktiviteter og tilbud, både gjennom vårt gratis lavterskeltilbud med fokus på endringsarbeid på de felt familiene selv opplever som strevsomme.   De fleste barna vi bistår vokser opp i familier med flere samtidige livsutfordringer. Barnet står i sentrum for aktivitetene, samtidig som målgruppens alder gjør at foreldre er en vesentlig aktør i samarbeidet. Gjennom aktiviteter og oppfølging tilrettelegger vi for mestringsopplevelser, styrket selvfølelse og styrker rammene for god utvikling. Samtidig kan vi bidra til styrke foreldrenes omsorgskompetanse og samspillet mellom barn og foreldre gjennom foreldrekurs, gruppetilbud og individuell veiledning.  Tilbudet inkluderer også ferie- og fritidsaktiviteter for å gi familiene gode fellesopplevelser og anledning til å bygge nettverk med andre barn og familier. Stasjonen tilbyr også tjenester på oppdrag fra barnevernstjenester og Bufetat gjennom samvær med tilsyn og aktivitetsplan, og vi ønsker styrke vår stab med forsterket kompetanse innen barnevernsfeltet.

Er du en miljøterapeut som ønsker å gjøre en forskjell i barns liv?

100% fast stilling

Hvem er du?

 • Du har minimum 2 års erfaring fra arbeid i barnevernstjenesten
 • Du er en god relasjonsbygger og vekker tillit
 • Du er en profesjonell samtalepartner og bevisst medmenneske
 • Du trives med å ha ansvar og kunne gjøre en forskjell i barns liv
 • Du er strukturert og initiativrik
 • Du er opptatt av brukermedvirkning og ønsker stadig utvikle deg som miljøterapeut
 • Du trives med høyt arbeidstempo i perioder
 • Du jobber godt både på egenhånd og i team
 • Du er en trygg voksenperson som evner å stå i krevende situasjoner over tid


Hva skal du jobbe med?

 • Tilrettelegge og bidra til mestringsopplevelser, inkludering og sosial deltagelse for barn 9-12 år og deres familier.
 • Planlegge, utvikle og lede ulike aktivitetsgrupper, ferieaktiviteter og kurs
 • Individuell oppfølging av barn, foresatte og familier ut fra familienes egne mål
 • Etablere tillit og en utviklende relasjon med familier i krevende livssituasjoner
 • Utarbeide, gjennomføre og dokumentere aktivitetsplan i fremdriftsplaner med utgangspunkt i kommunale vedtak
 • Utarbeide samværsavtaler, føre tilsyn og rapportere i tråd med oppdragsdokument
 • Være primærkontakt for barn og deres familie
 • Samarbeid med kollegaer, tidgivere, familiene og samarbeidspartnere
 • Videreutvikle våre tjenester så vi til enhver tid kan bistå familiene på best måte


Kvalifikasjoner og egenskaper: 

 • Barnevernspedagog eventuelt annen 3-årig U/H utdanning innen helse/sosialfaglig med relevant arbeidserfaring
 • Minimum 2 års erfaring fra førstelinje i kommunalt barnevern
 • Det er også aktuelt for kandidater med etter- eller videreutdanning innen familieterapi, flerkulturell forståelse, vold i nære relasjoner eller annet relevant
 • Gode og presise kommunikasjonsevner både skriftlig og verbalt på norsk
 • Det er ønskelig med sertifisering og erfaring med Cos-p og/eller TIK
 • Kjennskap til og interesse for å benytte FIT (Feedback informed treatment)
 • Det er ønskelig med erfaring fra miljøterapeutisk arbeid individuelt eller i grupper/aktiviteter
 • Gyldig politiattest må fremlegges før oppstart
 • Førerkort for bil (manuelt gir)
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Vi forutsetter at den som tilsettes kan identifisere seg med Blå Kors ideologi og verdisyn


Vi tilbyr:

 • Fast stilling hos en solid og verdibasert arbeidsgiver med fokus på medmennskelighet, verdighet, kvalitet og egenkraft.
 • En arbeidsgiver med god struktur i en ubyråkratisk organisasjon.
 • Faglig oppdatering/kursing i fellesskap med kollegaer
 • Meningsfylt arbeid for å bidra til styrkede oppvekstrammer for barn i risiko
 • Engasjerte og tverrfaglige kolleger
 • Muligheten til å påvirke egen arbeidshverdag
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Lønn og pensjonsordning etter gjeldende tariffavtale
 • Mulighet for leie av firmahytte


Stillingen innebærer arbeid dag/ettermiddag. For tiden 3 dagvakter og 2 ettermiddagsvakter per uke, samt 3.hver lørdag. Ettermiddagsvakt er p.t. kl. 12.30 – 20.00, lørdagsvakter er p.t.  kl. 09.30-17.00. Det forventes deltagelse på årlige ferier/helgeaktiviteter med brukere, iht.  lokal avtale og kompensasjonsordning.

Stillingen lønnes iht. garantilønnsystem Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester mv., stillinger med krav til 3-årig U/H utdannelse eventuelt 4-årig U/H utdannelse ved relevant videreutdanning. 

Søknadsfrist: snarest.

Søknad med CV sendes via søkeknappen. Ved eventuelt intervju ber vi om at det tas med originale vitnemål og attester samt opplysninger om referanser. Søknader behandles fortløpende.

For nærmere opplysninger kan du kontakte: Virksomhetsleder Hege Stormorken, epost hege.stormorken@blaakors.no. Spørsmål om rekrutteringsprosessen kan sendes til HR Rådgiver June Dahlman på e-post june.dahlman@blaakors.no.   

Mer informasjon finnes på http://blaakors.no, facebook og instagram @Blå Kors Fredrikstad

Var det ikke noe passet for deg akkurat nå? På våre hjemmesider kan du legge inn en åpen søknad: https://blaakors.no/ledige-stillinger/