Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er en diakonal organisasjon.  Verdiene våre, medmenneskelighet, kvalitet, egenkraft og verdighet, kommer til uttrykk i ord, handling og gjennom høyt faglig nivå i tilbudene vi gir. I sentrum står det enkelte mennesket som gis mulighet til å utvikle egen styrke og øke sin livsmestring i samarbeid med ansatte i stiftelsens virksomheter.

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad består av 11 virksomheter. Vi har tilbud til småbarnsfamilier i en sårbar livssituasjon, bo- og lavterskeltilbud til rusavhengige, tilbud til volds- og incestutsatte, arbeidsrettede tiltak for å komme tilbake i arbeidslivet og to videregående skoler med tilbud til elever som trenger tettere oppfølging i et mindre skolemiljø.

Blå Kors Fredrikstad har ca. 180 ansatte, i tillegg er det ca. 200 tidgivere engasjert som er en viktig ressurs i våre tilbud.

 «Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening».

MILJØARBEIDER - tilkallingsvikarer/sommervikarer

Blå Kors Ilaveien bosenter, Fredrikstad /

Blå Kors Kulåssenteret, Sarpsborg

 

Blå Kors Ilaveien bosenter og Blå Kors Kulåsenteret har botilbud til mennesker med sammensatte utfordringen innenfor rus og ROP-lidelser. Gjennom recovery orientert arbeid, samarbeid, trygge omgivelser, omsorg, veiledning og aktivitetstilbud, bidrar vi til at våre beboere opplever økt mestring og bedret livskvalitet.  

Stikkord for arbeidsoppgavene er: Relasjonsbygging, samhandling med beboerne, individuell tilrettelegging, omsorg, målrettet miljøarbeid, bo-veiledning, planlegging og gjennomføring av aktiviteter, praktisk arbeid.

Vi ser etter deg som har et stort engasjement og som ønsker å jobbe i en verdibasert virksomhet.

«Du ser så mye i meg som ikke finnes hvis du ikke ser det»


Kvalifikasjonskrav

 • Fagbrev som helsefagarbeider, relevant erfaring fra tilsvarende arbeid kan kompensere for utdanningskravet
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig og god kunnskap med bruk av IT- baserte arbeidsverktøy
 • Den som ansettes må kunne fremlegge godkjent politiattest iht. formål Helse- og omsorgstjenesteloven §5-4.

 
Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper: 

 • Du har erfaring innen helse- og omsorgsyrket
 • Du har erfaring med og/eller videreutdanning innen psykiatri- og rusarbeid
 • Du har erfaring med målrettet miljøterapeutisk arbeid
 • Du har gode evner og forståelse for relasjonsarbeid
 • Du er motivert og faglig engasjert
 • Du har mestringsfokus og er opptatt av samhandling og medvirkning
 • Du er en trygg person som evner å stå i krevende situasjoner over tid
 • Du trives med å jobbe både i team og selvstendig

 
Vi tilbyr:

 • En solid og verdibasert arbeidsgiver med fokus på kvalitet og egenkraft, en arbeidsgiver med god struktur og med en ubyråkratisk organisasjon.
 • Vi er opptatt av at du skal være trygg i rollen din som miljøarbeider. Hos oss vil du få god opplæring og støtte i din arbeidshverdag.
 • Mulighet for å være del av et viktig tjenestetilbud
 • Engasjerte og faglig solide kolleger i et godt arbeidsmiljø
 • Lønn og pensjonsordning etter gjeldende tariffavtale

 
Arbeidstid er turnus. Stillingen lønnes iht. garantilønnsystem Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester mv.

 
Søknadsfrist: snarest – søknader behandles fortløpende

 
Søknad med CV sendes via Jobbdirekte sin hjemmeside. Ved eventuelt intervju ber vi om at det tas med originale vitnemål og attester samt opplysninger om referanser. Søknader behandles fortløpende.  Vi forutsetter at den som tilsettes kan identifisere seg med Blå Kors sitt verdigrunnlag.

 
For nærmere opplysninger kan du kontakte: Virksomhetsleder Remi A. Solstrand på e-post remi.andreas.solstrand@blaakors.no Spørsmål om rekrutteringsprosessen kan sendes til HR Rådgiver June Dahlman på e-post june.dahlman@blaakors.no    

 

Mer informasjon finnes på

blaakors.no, facebook og instagram @Blå Kors Fredrikstad

 

Se film om Blå Kors Fredrikstad:

https://www.youtube.com/watch?v=YjBs4DIbuqc