Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er en diakonal organisasjon med verdier forankret i kristent menneskesyn. Vi skal utøve nestekjærlighet og medmenneskelighet. Verdiene våre skal komme til uttrykk i ord, handling og gjennom høyt faglig nivå i tilbudet vi gir. I sentrum står det enkelte mennesket som gis mulighet til å utvikle egen styrke og øke sin livsmestring i samarbeid med ansatte i stiftelsens virksomheter.

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad består av ni virksomheter: Barnas Stasjon, Ilaveien Bosenter, Jobbkonsulentene, Krise- og incestsenteret, Kulåssenteret, Plankebyen Frivilligsentral, Seiersborg videregående skole AS, Steg for Steg, samt Varmestua. 

Vi har tilbud til småbarnsfamilier i en sårbar livssituasjon, bo- og lavterskeltilbud til rusavhengige, tilbud til volds- og incestutsatte, arbeidsrettede tiltak for å komme tilbake i arbeidslivet og en videregående skole med tilbud til elever som trenger tettere oppfølging i et mindre skolemiljø.

Blå Kors Fredrikstad har ca. 150 ansatte, i tillegg er det ca. 200 Tidgivere engasjert som er en viktig ressurs i vårt tilbud.

«Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening».

Jobber fra Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

100% fast stilling som Miljøterapeut Blå Kors barnas stasjon Fredrikstad
Miljøterapeut
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial
Utløpsdato: 19 feb 2023
MILJØARBEIDER, Blå Kors Kulåssenteret, Sarpsborg
MILJØARBEIDER
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial
Utløpsdato: 15 feb 2023
MILJØTERAPEUTER
MILJØTERAPEUTER
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial
Utløpsdato: 14 feb 2023