BLÅ KORS FREDRIKSTAD

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er en diakonal organisasjon med verdier forankret i kristent menneskesyn. Vi skal utøve nestekjærlighet og medmenneskelighet. Verdiene våre skal komme til uttrykk i ord, handling og gjennom høyt faglig nivå i tilbudet vi gir. I sentrum står det enkelte mennesket som gis mulighet til å utvikle egen styrke og øke sin livsmestring i samarbeid med ansatte i stiftelsens virksomheter.

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad består av ni virksomheter: Barnas Stasjon, Ilaveien Bosenter, Jobbkonsulentene, Krise- og incestsenteret, Kulåssenteret, Plankebyen Frivilligsentral, Seiersborg videregående skole AS, Steg for Steg, samt Varmestua. 

Vi har tilbud til småbarnsfamilier i en sårbar livssituasjon, bo- og lavterskeltilbud til rusavhengige, tilbud til volds- og incestutsatte, arbeidsrettede tiltak for å komme tilbake i arbeidslivet og en videregående skole med tilbud til elever som trenger tettere oppfølging i et mindre skolemiljø.

Blå Kors Fredrikstad har ca. 150 ansatte, i tillegg er det ca. 200 Tidgivere engasjert som er en viktig ressurs i vårt tilbud.

«Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening».

Jobber fra BLÅ KORS FREDRIKSTAD

Vi søker etter Sosionom som kan lede prosjektet Ambulerende sosionomtjeneste
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial -> Sosialtjenester
Utløpsdato: 7 feb 2021
Miljøterapeut – 100% fast stilling Ilaveien bosenter
Norge/ Viken/ Fredrikstad
Helse og Sosial
Utløpsdato: 15 feb 2021