ferievikarer

Vi søker etter ferievikarer som sykepleiere/vernepleiere/miljøterapeuter/

renholdere/kjøkkenpersonale

for perioden 21.06.21 – 15.08.21.

Aktuelle søkere blir kontaktet, og ansettelser vil skje fortløpende etter hvert som vi er ferdige med ferieplanleggingen.

Det vil ikke bli sendt avslag til søkere som ikke er aktuelle.

Firmabeskrivelse:

Blå Kors behandlingssenter Loland er en privat ideell virksomhet for rus- og avhengighets-relatert behandling, beliggende i naturskjønne omgivelser på Øvrebø, i Vennesla kommune. Institusjonen har vært driftet av Blå Kors i over 70 år, men startet fra august 2018 opp som Helfo-finansiert institusjon etter Fritt Behandlingsvalg.

Avdelingen skal levere tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til mennesker i behov av langvarig rusbehandling, med plass til 37 pasienter, både kvinner og menn.

Blå Kors Loland kombinerer kunnskapsbasert behandling med Blå Kors sine grunnleggende verdier, hvor det enkelte menneske står i sentrum.

Behandlingsfilosofien er bygget rundt konseptet Traumebevisst rusbehandling, hvor vi søker å forstå menneskers handlinger og reaksjonsmønstre i lys av hva de har opplevd.

I behandlingen vektlegges individualterapi, gruppeterapi, miljøterapi og fysisk aktivitet. Seksjonen har også fokus på kjønnsspesifikk tilnærming, og vi har egen fløy for henholdsvis kvinner og menn i bofellesskapet.

Vi ønsker søkere med erfaring med og interesse for rusbehandling. Tiltredelse etter avtale.

Kvalifikasjoner:

• Offentlig godkjent sykepleier/ vernepleier eller annen relevant utdanning

• Siste års Sykepleier-/ vernepleierstudenter oppfordres til å søke

• Erfaring innen fagfeltet rus og psykisk helsearbeid er ønskelig

• Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges

• Førerkort

For flere opplysninger kontakt:

Enhetsleder Anne Birgit Nordgaard, tlf: 989 05 019 eller virksomhetsleder Jens Røed på tlf. 971 33 329

Aktuelle søkere for kjøkken-/ renhold kan kontakte driftsleder Tom Kiledal for nærmere opplysninger på tlf: 957 43 612

Søknad med cv sendes til: anne.nordgaard@blakors.no

Mer informasjon om stillingen
Stillingstittel
Miljøterapeut (vernepleier) Sykepleier/renholdere/kjøkkenpersonale
Sted
Lolandsvegen 39, 4715 ØVREBØ
Ansettelsesform
Feriejobb
Heltid/deltid
Deltid
Antall stillinger
1
Oppstart
Etter avtale