PSYKOLOG I SPESIALISERING

PSYKOLOG I SPESIALISERING

Blå Kors Loland Behandlingssenter utvider behandlingskapasiteten og søker nå etter psykolog i spesialisering.

Firmabeskrivelse:

Blå Kors Loland Behandlingssenter er en privat ideell virksomhet for rus- og avhengighets-relatert behandling, beliggende i naturskjønne omgivelser på Øvrebø, i Vennesla kommune. Institusjonen har vært driftet av Blå Kors i over 70 år og startet i august 2018 opp med rusbehandling etter ordningen Fritt Behandlingsvalg.

Behandlingssenteret tilbyr døgnbehandling til personer med rus- og avhengighetsrelaterte problemer og har til sammen 37 pasientplasser og 45 ansatte.

Blå Kors Loland kombinerer kunnskapsbasert behandling med Blå Kors sine grunnleggende verdier, hvor det enkelte menneske står i sentrum.

Behandlingsfilosofien er bygget rundt konseptet Traumebevisst rusbehandling, hvor vi søker å forstå menneskers handlinger og reaksjonsmønstre i lys av hva de har opplevd.

Stillingsbeskrivelse:

100 % fast stilling som psykolog i spesialisering ved Blå Kors Loland Behandlingssenter, Vennesla.

I behandlingen vektlegges individualterapi, gruppeterapi, miljøterapi og fysisk aktivitet. Avdelingen har også fokus på kjønnsspesifikk tilnærming, og har egne fløyer for kvinner og menn. Behandlingssenteret har hatt et samarbeid med RVTS Sør om utvikling av traumebevisst rusbehandling. Vi ser derfor etter en person som vil finne det interessant å jobbe med pasienter med underliggende psykiske lidelser og traumer, og forstå pasientene i lys av hva de har opplevd.

Psykolog i spesialisering inngår i tverrfaglig sammensatt behandlingsteam, bestående av psykiater, psykologspesialist, sosionom, sykepleiere og vernepleiere.

Psykolog i spesialisering vil få veiledning av Psykologspesialist.

Vi ønsker søkere med erfaring med og interesse for rusbehandling. Arbeidet vil blant annet omfatte utredning, individualterapi, tverrfaglige behandlingssamtaler og par- og familiesamtaler.

Kvalifikasjonskrav:

• Offentlig godkjent psykolog

• Erfaring innen fagfeltet rus og psykisk helsearbeid er ønskelig

• Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges

Vi kan tilby:

• Lønn etter avtale

• Godt, tverrfaglig arbeidsmiljø

• Mulighet for bruk av treningsrom.

For ytterligere opplysninger om stillingen kan enhetsleder Anne Birgit Nordgaard, tlf. 989 05 019 eller direktør Jens Røed, tlf 971 33 329 kontaktes.

Søknadsfrist: 14.03.21

Søknad med cv sendes til enhetsleder anne.nordgaard@blakors.no

Mer informasjon om stillingen
Stillingstittel
Psykologspesialist
Sted
Lolandsvegen 39, 4715 ØVREBØ
Ansettelsesform
Fast
Heltid/deltid
Heltid
Antall stillinger
1
Oppstart
Etter avtale