Blå Kors

Blå Kors Norge er landets største ideelle aktør innenfor rusfeltet. Organisasjonen har om lag 2600 individuelle medlemmer, 28 medlemsorganisasjoner, 52 virksomheter og hjelpetiltak, over 1000 ansatte og driver et omfattende arbeid innen forebygging, behandling og oppfølging. Et sentralt mål i organisasjonen er at faglig og frivillig kompetanse skal utfylle hverandre i et godt samspill. For mer info se www.blakors.no og www.tidgiver.no

Blå Kors har drevet bosenter i Arendal siden 2013. Her gis det helse- og omsorgstjenester til leietakere i et samlokalisert botiltak i samarbeid med og på oppdrag fra Arendal kommune. Arendal kommune har tildelingsmyndigheten. Tilbudet har som formål å bistå den enkelte leietaker til bedre mestring av hverdagen, aktiv boveiledning, tilrettelegging for en meningsfull fritid, motivere og medvirke til videre behandling, samt tilrettelegge for at frivillige ressurser blir tilgjengelige for beboerne. Boligtilbudet skal sikre at helse- og omsorgsbehovene til den enkelte tjenestemottaker skal ivaretas på en forsvarlig måte.

Blå Kors Bosenter Arendal er lokalisert i Gårdsveien 12

Til å videreføre og lede virksomheten i Arendal søker vi:

Virksomhetsleder

Den som tilsettes må ha relevant høyere utdanning, minimum bachelor med tilleggsutdanning for eksempel innen administrasjon og ledelse. Personlig egnethet vektlegges.

Som virksomhetsleder må du ha kunnskap om og erfaring med relasjonsbygging, rehabilitering og forebyggende arbeid innen rusfeltet. I tillegg bør du ha erfaring fra samarbeid med politisk og administrativt nivå i kommune.

For nærmere opplysninger kan du kontakte:
Trond Karlsen, tlf. 986 20 995, eller på mail til: trond.karlsen@blakors.no

Søknadsfrist: 10. januar 2018

For mer informasjon og elektronisk søknadsskjema se:
www.blakors.no eller www.jobbdirekte.no/blakors

Søknader som sendes utenfor søknadsskjema, vil ikke bli vurdert.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.