Blå Kors

Blå Kors Norge (BKN) er en diakonal organisasjon med hovedfokus på tiltak innenfor rusfeltet, og har om lag 2.200 medlemmer, 1.200 ansatte og 900 frivillige. Vi driver forebyggende arbeid rettet mot barn og unge, tverrfaglig spesialisert behandling, tiltak innenfor rehabilitering, oppfølging, bo og omsorg, trening og attføring, samt drift av krisesentre og videregående skoler. BKN er medlem av International Blue Cross (IBC), som koordinerer bistandsarbeid i regi av 40 nasjonale Blå Kors-organisasjoner i Afrika, Asia, Europa og Latin-Amerika. IBC har konsultativ status i UN ECOSOC, er Zewo sertifisert og deltar i nettverket «Bread for All».

Programansvarlig

For videreutvikling av BKNs internasjonale bistandsarbeid søker vi en utviklingsorientert Programansvarlig.

Ditt hovedfokus vil være

 • Utvikling av BKNs internasjonale bistandsarbeid 
 • Følge opp nåværende bistandsprosjekter i Russland, Kenya og Lesotho i samarbeid med partnerorganisasjoner og IBC, samt vurdering av nye initiativer 
 • Delta i utvikling av ung-til-ung tiltak mellom målgruppe i Norge og internasjonalt 
 • Være et aktivt medlem i Digni-nettverket og via dem oppfølging av Norad-finansiering 
 • Gi innspill til økt alternativ finansiering via private givere, næringsliv og fond 
 • Delta i samfunnsdebatt om utviklingspolitikk og rus 
 • Legge til rette for bidrag fra ansatte fra BKN til utvikling av internasjonale prosjekter 
 • Rekruttering og veiledning av frivillige

Faglige og personlige kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning
 • God skriftlig og muntlig engelskkunnskaper, med grunnleggende norskkunnskaper
 • Kunnskap om bistandsfaglige metoder, inklusiv prosjektoppfølging, resultatstyring, monitorering og evaluering
 • Evne til å arbeide selvstendig, ta initiativ og gjennomføre
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Gode kommunikasjonsegenskaper samt evne til å bygge nettverk

Vedkommende må kunne identifisere seg med Blå Kors’ verdigrunnlag, som uttrykkes gjennom begrepene «Medmenneskelighet, Egenkraft, Kvalitet og Verdighet».

Stillingen refererer til overordnet ansvarlig Torill Pallesen, mob 404 17 750. Fast arbeidssted er på hovedkontoret til Blå Kors Norge i Storgata 38, Oslo. Reisevirksomhet må påberegnes. Lønn og pensjonsordning etter avtale.

Søknad og CV sendes snarest mulig og senest innen 22. juni 2018

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.