Blå Kors

Blå Kors Norge er en diakonal organisasjon og landets største ideelle aktør innenfor behandling av rus- og spilleavhengighet. Organisasjonen, som har mer enn 50 virksomheter, 1300 ansatte og mer enn 1400 tidgivere (frivillige), driver et omfattende arbeid innen forebygging, behandling, lavterskeltilbud, videregående skoler, arbeidstrening og inkludering mv. Et sentralt mål for organisasjonen er at faglig og frivillig kompetanse skal utfylle hverandre i et godt samspill. Se også www.blakors.no

Kommunikasjons- og markedssjef

En unik mulighet for deg med stort samfunnsengasjement!

Blå Kors Norge søker en erfaren, engasjert og handlekraftig leder med ansvar for utvikling og gjennomføring av organisasjonens kommunikasjons- og markedsstrategi. Du vil få det strategiske og taktiske ansvaret for Blå Kors sitt kommunikasjons- og markedsarbeid både faglig/politisk samt kommersielt. Du vil ha ansvar for å definere og implementere digital strategi for organisasjonen.

Vi tilbyr utfordrende og utviklingsorienterte oppgaver med handlingsrom og muligheter for nyskaping. Du har et sterkt engasjement for langsiktig merkevarebygging, strategisk forståelse, god gjennomslagskraft og en involverende lederstil. Det vil bli lagt vekt på din evne til samhandling og relasjonsbygging internt og eksternt.

Du vil sitte i generalsekretærens ledergruppe og ha eget budsjett- og personalansvar. Den som ansettes må kunne identifisere seg med Blå Kors sitt verdigrunnlag. Arbeidssted er Blå Kors hovedkontor i Oslo.

Ta gjerne uforpliktende kontakt med administrasjons- og HR-sjef Torill Pallesen tlf 404 17 750 eller generalsekretær Jan Elverum tlf 920 31 316.

Søknad og CV bes sendes til via Jobbdirekte.

Søknadsfrist: 20.08.2018.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.