Blå Kors bosenter Ålesund

Blå Kors bosenter er et døgnbemannet bokollektiv i Steinvågen i Ålesund, med 14 boenheter for mennesker med rusproblemer og/eller psykososiale vansker. Tilbudet har som formål å hjelpe beboerne til bedre mestring av hverdagen, tilby aktiv boveiledning og tilrettelegge for en meningsfull fritid. Vi skal også motivere og medvirke til videre behandling for de som ønsker dette.

Blå Kors Bosenter driver også et natthjem med 5 plasser for personer som står uten fast bolig.

Helsefagarbeider

Vi søker deg som har interesse for rusfaget og som trives med varierte arbeidsoppgaver i et spennende miljø. Vi vektlegger evnen til å samarbeide og samtidig jobbe selvstendig. Du må være strukturert og bruke din medisinfaglige kompetanse til å skape forutsigbare rammer for beboerne. Vi ønsker deg som har god relasjonskompetansen, tar initiativ og ser muligheter. Du ønsker utfordringer og liker å arbeide med krevende problematikk.

Vi søker etter helsefagarbeider:

 • 65,7 % FAST NATTEVAKT
 • 14 % FAST HVER 3. HELG

Den som blir ansatt, blir ansatt i Blå Kors Norge, med stilling i Ålesund. Stillingen inngår i turnus.

 

Arbeidsoppgaver

Skal tjenestegjøre etter oppsatt turnusplan og utføre det praktiske arbeidet som er tillagt etter oppsatte retningslinjer i Kvalitetshåndbok.

Skal arbeide for å fremme et konstruktivt og godt miljø blant bosenterets beboere, og arbeide for at den nektet beboer får mulighet å nå sine målsettinger.

 

Personlige egenskaper

 • Positiv og selvstendig med gode samarbeidsevner
 • Faglighet, mot og vilje til å stå i utfordrende situasjoner, både medisinfaglig og miljøterapeutisk.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Må kunne beherske norsk godt muntlig og skriftlig

 

Kvalifikasjoner for Natt (65,7 % stilling)

 • Offentlig godkjent helsefagarbeider
 • Ønskelig med erfaring innen fagfeltene rus og/eller psykiatri

 

Kvalifikasjoner for fast stilling hver 3 helg (14% stilling)

 • Offentlig godkjent helsefagarbeider eller personlig egnethet for fast stilling på hver 3. helg.
 • Ønskelig med erfaring innen fagfeltene rus og/eller psykiatri
 • Må ha førerkort

 

Vi tilbyr

 • Lønn etter tariff/gjeldene avtale
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivs - bedrift (IA - bedrift
 • Aktivt og krevende arbeidsmiljø med muligheter for å bety en forskjell

 

Tilsettingsvilkår i henhold til avtale mellom Virke og arbeidstakerorganisasjonene.
Medlemskap i Statens Pensjonskasse.
Den som ansettes må kunne respektere Blå Kors sitt verdigrunnlag.

Oppstart: umiddelbart

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.