Blå Kors Steg for Steg

Blå Kors er en av landets største ideelle aktører innenfor rusfeltet. Organisasjonen eier og driver 54 virksomheter fordelt over store deler av Norge, 1300 medarbeidere, 900 engasjerte frivillige tidgivere, og driver et omfattende arbeid innen forebygging, behandling og oppfølging, se www.blakors.no

Blå Kors Norge har gjennom 113 år drevet aktivt rus- og etterverns arbeid. Blå Kors Steg for Steg arbeider med oppfølgning av mennesker med en rusavhengighet før, under og etter behandling. Som organisasjon tar Blå Kors ansvar for å være bindeleddet inn mot hjelpeapparatet og samfunnet for øvrig og sørger for nødvendig samspill og helhet. I målgruppen er også mennesker som ikke har gjennomført behandling, men som selv har klart å komme ut av sin rusavhengighet. I tillegg har Steg for Steg oppfølgning av mennesker i ulike soningsforhold, som oftest med en rusavhengighet.  

En betydelig andel av våre deltakere har få holdepunkter i livet. Flere mangler både arbeid, bolig, nettverk og fritidsaktiviteter. Mange besitter ikke den hverdagskompetansen som skal til og vet heller ikke hvordan dette skal etableres. Steg for Steg bidrar til at overgangene fra behandling og soning blir mest mulig «sømløs», basert på individuell skreddersøm og forebygger for den usikkerhet mange opplever den dagen behandling og soning avsluttes – når ikke konkrete planer og forutsigbart innhold for livet videre er på plass. Vi har stor tro på at skreddersøm innebærer ulike innfallsvinkler for å komme tilbake til et det man ønsker mest av alt, «vanlig» A4-liv.    

Steg for Steg finnes i Bergen, Drammen, Kristiansand, Fredrikstad og Oslo og starter ila 2020 opp i Stavanger og Tønsberg

 

«Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening».

Blå Kors Steg for Steg Oslo søker Veileder i 100% engasjement stilling

-med mulighet for forlengelse.

Som veileder i Steg for Steg tilrettelegger du for at personer med rus og/ eller spillavhengighet oppnår fremgang, mestring og livskvalitet. Du bistår den enkelte deltaker med å nå sine mål med fokus på nettverk, fritid, arbeid og bolig. Et sentralt virkemiddel er våre tidgivere (frivillige), som gjennom å dele sin hverdagskompetanse er et viktig bindeledd, og en døråpner inn til samfunnet. Veileder i Steg for Steg jobber tett sammen med Tidgiverkoordinator som rekrutterer og organiserer de tidgiverne. Veilederen jobber også tett opp imot de andre virksomhetene i Blå Kors, og andre samarbeidspartnere innenfor rus og kriminalomsorgen. Et satsningsområde for 2020 er oppbygging av et tilbud sammen med vår Gatenære virksomhet i Blå Kors.

For å skape disse mulighetene trenger vi deg som har evnen til å se hvilke tiltak som bør gjøres og hvordan det skal koordineres for å gi best mulig tilbud og resultater for den enkelte deltaker.

Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være: 

 • Individuelle kartleggingssamtaler
 • tilrettelegge for aktivitets-, oppfølgings- og nettverkstiltak
 • organisere og gjennomføre temakvelder
 • tett samarbeid med Tidgiverkoordinator
 • etablere og opprettholde kontakt med andre aktører innen rus- krimfeltet samt andre samarbeidspartnere
 • planmessigarbeid for å realisere mål som fremgår i årlige handlingsplaner
 • Synliggjøre tilbudet og invitere inn deltakere som ønsker å være en del av tiltaket
 • bidra i arbeidet med å identifisere og søke mulige tilskudds- og prosjektmidler for videreutvikling av tilbudet vårt

Vi ønsker at du har 

 • 3-årig høyskole/universitetsutdannelse eller annen relevant erfaring
 • erfaring fra arbeid med tiltakets målgruppe

Viktige personlige egenskaper og kvalifikasjoner

 • gode samarbeidsevner og relasjonsbygger
 • selvstendig og løsningsorientert
 • pågangsmot og gjennomføringsevne
 • gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter
 • engasjert og hjerte for samfunnsoppdraget vårt
 • SoMe kjennskap

Vi tilbyr

 • 100 % engasjement stilling med mulighet for forlengelse
 • lønn etter avtale
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • kreative, engasjerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid
 • en verdibasert og meningsfull jobb

Stillingen kan medføre ettermiddag og kveldsarbeid.

Tiltredelse
Så raskt som mulig

For ytterligere opplysninger om stillingen kan du kontakte:  
Virksomhetsleder Benedicte Lundin mobil: 93009706  
Faglig leder Anders Leinebø mobil: 95227740

Søknad med CV sendes elektronisk innen 31 januar 2020.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.