Blå Kors

Blå Kors eier og driver 54 virksomheter fordelt over store deler av Norge. Vi har behandlings-institusjoner, poliklinisk virksomhet, arbeid for barn og unge, videregående skoler, gatenære tiltak, boligsentre, lokale stiftelser og foreninger med mer. Med nærmere 1300 dyktige medarbeidere, 900 engasjerte frivillige tidgivere og 2 300 aktive medlemmer når vi langt ut.

Vi holder til i nyoppussede lokaler i Storgata 38, Oslo.

Ny og spennende stilling i vår økonomiavdeling

I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats i Norge for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet.

Vi eier og driver 54 virksomheter fordelt over store deler av Norge. Vi har behandlings-institusjoner, poliklinisk virksomhet, arbeid for barn og unge, videregående skoler, gatenære tiltak, boligsentre, lokale stiftelser og foreninger med mer. Med nærmere 1300 dyktige medarbeidere, 900 engasjerte frivillige tidgivere og 2 300 aktive medlemmer når vi langt ut.

Blå Kors er en paraplyorganisasjon på rusfeltet for 22 medlemsorganisasjoner. Vi er også del av International Blue Cross som teller rundt 40 medlemsorganisasjoner. Organisasjonen baserer sin virksomhet på diakonalt arbeid som uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap og kamp for rettferdighet. Vi er opptatt av å videreutvikle samfunnsoppdraget på stadig nye områder.

Økonomiavdelingen får flere oppdrag og vi skal insource lønnskjøringen etter at den i en periode har vært løst av en ekstern partner. Til å lede lønnsarbeidet har vi behov for en dyktig og engasjert lønningsansvarlig. Lønningsansvarlig rapporterer til regnskapssjef og har det faglige ansvaret for lønn og et lønningsteam på totalt 3 personer. Vi fører i dag regnskap for 20 Blå Kors virksomheter hvorav 5 med lønn og vi får stadig flere oppdrag.

UBW / Agresso er implementert som konsernets ERP-system, og Lønningsansvarlig vil være sentral i det arbeidet sammen med regnskapssjef og systemansvarlig.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for lønnskjøring for 5 juridiske enheter
 • Utvikle systemene og rutinene i samarbeid med systemansvarlig og regnskapssjef
 • Fagansvar for alt lønnsrealtert, og holde seg faglig oppdatert
 • Lage brukerveiledning og holde kurs / opplæring
 • Håndtering av årlige lønnsoppgjør
 • Overordnet ansvar for refusjonshåndtering, fraværsregistrering, reiser og utlegg
 • Informere ut i organisasjonen om frister og rutiner, samt annen nødvendig oppfølging
 • Annen lønnsrelatert rapportering internt og eksternt

Ønskede kvalifikasjoner

 • Meget god kjennskap til, og bruk av UBW / Agresso er en forutsetning
 • God kompetanse fra lønn, tariff og pensjon
 • Generell regnskaps -og forretningsforståelse
 • Relevant utdannelse og erfaring

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons -og samhandlingsevner
 • Serviceinnstilling, samarbeidsevne og godt humør er personlige egenskaper som verdsettes

Vi tilbyr

 • Meget godt arbeidsmiljø
 • Nyoppussede og tidsriktige lokaler sentralt i Oslo
 • Gode forsikrings og pensjonsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser
Har du spørsmål til stillingen?
Kontakt Partner Per Espen Nordstrøm i Sonar search & Selection på tlf. 977 35 512

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.