Blå Kors Steg for Steg

Blå Kors Norge er landets største ideelle aktør innenfor behandling av rus- og avhengighetsrelaterte problemer og jobber i tillegg med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge samt oppfølging etter behandling og soning. Organisasjonen har 2300 individuelle medlemmer, 26 medlemsorganisasjoner, eier og driver 54 virksomheter og hjelpetiltak, 1300 ansatte og 1200 frivillige tidgivere . Et sentralt mål i organisasjonen er at faglig og frivillig kompetanse skal utfylle hverandre i et godt samspill. Vi er opptatt av å videreutvikle samfunnsoppdraget på stadig nye områder, se www.blakors.no

Blå Kors Steg for Steg Stavanger søker Virksomhetsleder

Vil du være med å etablere og utvikle et unikt tilbud til personer med rus- og avhengighetsrelaterte problemer i Stavanger? 

Blå Kors søker deg som vil være med på å etablere og utvikle Steg for Steg i Stavanger. Stillingen er et ledd i Blå Kors satsning på å fylle hullene i overgangsfasen etter behandling og soning, ofte kalt ettervern

Blå Kors Steg for Steg er et overgangstilbud for mennesker med avhengighetsproblematikk og et ønske om et «vanlig liv». Tilbudet er tilgjengelig for deltakeren før, under og etter behandling eller soning. Steg for Steg er også for mennesker som på egenhånd har klart å komme ut av avhengighet. Blå Kors Steg for Steg tilbyr kartlegging og veiledning, har kunnskap om rus- og psykisk helse, god oversikt over hjelpeapparatet, rettigheter og plikter, bolig og økonomi og ulike aktivitetstilbud. Deltakeren i Blå Kors Steg for Steg kan, med støtte fra veiledere og Tidgivere (frivillige), bruke den tiden som trengs for å oppøve sin hverdagskompetanse og nå egendefinerte mål.

Mye av det som får hverdagen til å gå rundt er stille kunnskap. Den bygges opp av erfaring, og over tid. Blå Kors kaller det hverdagskompetanse – praktiske og sosiale ferdigheter som er nødvendige for å få til et «vanlig liv». Å være trygg på hvordan man gjør helt vanlige ting er ingen selvfølge, men det er viktig. Hverdagskompetanse gir mulighet til å møte livet og det offentlige rom med en større trygghet.

Blå Kors Steg for Steg samarbeider og samhandler tett med kommunen og andre aktører med mål om å sikre hver deltaker helhetlige tilbud med sømløse overganger. I dag finnes Steg for Steg i Oslo, Drammen, Fredrikstad, Bergen og Kristiansand. Mer informasjon om Steg for Steg finner du her: http://www.blakors.no/steg-for-steg/

Sentrale arbeidsoppgaver: 

 • Drifte virksomheten og utøve god personalledelse
 • Utvikle og sikre tilbudet i henhold til konsept
 • Etablere samarbeid og samhandle med kommunale, statlige og andre aktørers tilbud
 • Markedsføring av virksomhetens tilbud
 • Tilrettelegge for og kvalitetssikre tidgiverne (frivillige)
 • Sikre planmessig arbeid for å realisere virksomhetens mål
 • Identifisere og søke mulige tilskuddsordninger

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • 3-årig høyskole/universitetsutdannelse innen helsefag
 • Erfaring fra drift og personalledelse
 • Erfaring med frivillig arbeid
 • Erfaring fra arbeid med tiltakets målgrupper og recovery-oreintert praksis
 • Erfaring med kommunikasjon og markedsføring
 • SoMe kunnskap
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter

Egenskaper: 

Vi ser etter deg som er engasjert og hjerte for samfunnsoppdraget vårt, kombinert med kunnskap og erfaring med personer med rus- og avhengighetsrelaterte utfordringer. Du må være offensiv, resultat- og samarbeidsorientert, og ha evne til å se muligheter framfor begrensninger. Det er viktig at du er fleksibel, har pågangsmot, vilje og evne til å ta ansvar og stor gjennomføringsevne.

Vi tilbyr: 

 • Fast ansettelse og en unik mulighet til å være med på å utvikle et nytt og annerledes tilbud til byens befolkning
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Engasjerte kollegaer med fokus på høy faglig kvalitet
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale og pensjonsordning statens pensjonskasse
 • en verdibasert og meningsfull jobb

Stillingen kan medføre ettermiddag og kveldsarbeid.

For ytterligere opplysninger:  
Stig Søderstrøm mobil: 907 85 560 eller Anders Leinebø mobil: 952 27 740 

Søknad med CV sendes elektronisk innen 23. februar 2020.    
Tiltredelse så raskt som mulig. 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.