Blå Kors

Blå Kors drifter et boligtiltak for særlig vanskeligstilte personer i Tromsøysundveien 7, hvor beboere har rusproblematikk som fellesnevner. Her skal det gis helse- og omsorgstjenester til 12 personer i individuelle boenheter i en samlokalisert omsorgsbolig. Tromsø kommune er oppdragsgiver. Omsorgstilbudet skal sikre at helse- og omsorgsbehovene til den enkelte tjenestemottaker skal ivaretas på en god måte. Tjenestemottaker skal oppleve at han mottar helse- og omsorgstjenester av god kvalitet, tilpasset individuelle behov.

Les mer på våre nettsider ved å klikke her.

Videreutdanning i rus/psykiatri eller miljøterapi?

Vi søker miljøterapeut – 100% stilling – dagarbeidstid

Oppgaver:

  • Miljøterapeutiske arbeidsoppgaver og utvikling.
  • Veiledning fag.
  • Merkantile støttefunksjoner.  
  • Koordinere og bidra til godt samarbeid med beboere, ansatte, offentlige og frivillige organisasjoner.
  • Stedfortreder ved virksomhetsleders fravær.

Kvalifikasjoner:

  • Videreutdanning i rus/psykiatri, eller miljøterapi.
  • Erfaring fra fagfeltet er ønskelig.
  • Gjennomgripende gode IT-ferdigheter, samt erfaring i bruk av relevante verktøy.
  • God kunnskap om aktuelle lover og avtaleverk.  
  • Gode norskkunnskaper – skriftlig og muntlig.

Personlig egnethet vektlegges.

For flere opplysninger/spørsmål kontakt;
Virksomhetsleder Vegard Johansen
Tlf: 91 33 56 56
e-post: vegard.johansen@blakors.no

Søknadsfrist 14. april 2019

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.