Blå Kors Bosenter Bergen

Blå Kors Norge er landets største ideelle aktør innenfor rusfeltet. Organisasjonen har om lag 2600 individuelle medlemmer, 28 medlemsorganisasjoner, 52 virksomheter og hjelpetiltak, over 1000 ansatte og driver et omfattende arbeid innen forebygging, behandling og oppfølging. Et sentralt mål i organisasjonen er at faglig og frivillig kompetanse skal utfylle hverandre i et godt samspill. For mer info se www.blakors.no og www.tidgiver.no

Blå Kors Bosenter i Kalfaret søker sykepleier

Blå Kors Norge driver to etablerte boligtiltak i Kalfaret for særlig vanskeligstilte personer på oppdrag for Bergen kommune.

Det ene boligtiltaket tilbyr heldøgns omsorgsinstitusjon for bostedsløse personer med ruslidelser. Her gis det helse- og omsorgstjenester for inntil 13 personer i individuelle boenheter i en samlokalisert omsorgsbolig. Det er tilsynslege tilknyttet omsorgsinstitusjonen.

Det andre boligtiltaket tilbyr døgnbemannet midlertidig botilbud for bostedsløse personer med ruslidelser. Her gis det helse- og omsorgstjenester for inntil 10 personer i individuelle boenheter i en samlokalisert omsorgsbolig.

Bemanningen fordeles på begge boligtiltakene, med hovedvekt på heldøgns omsorgsinstitusjon. Boligtilbudene skal sikre at helse- og omsorgsbehovene til den enkelte tjenestemottaker skal ivaretas på en god måte. Det er krav om rusfrihet i begge boligtilbudene. Tjenestemottaker skal oppleve å motta helse- og omsorgstjenester av god kvalitet, tilpasset individuelle behov.

Vi søker nå følgende stilling besatt:

 • Sykepleier i 100 % stilling i turnus med arbeidshelg hver 3. uke.

Arbeidsoppgaver:

Sykepleiernes oppgaver ved Blå Kors bosenter er svært varierte. Oppfølging av medisinsk behandling i samarbeid med tilsynslege, omsorg og miljøterapi er sentrale oppgaver.

Vi søker deg som:

 • Autorisert sykepleier
 • Faglig dyktig. Det vil bli lagt vekt på relevant videutdanning spesielt innenfor rus- og psykisk helse
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig, og god språkforståelse
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Fleksibel og ha god arbeidskapasitet
 • Gode datakunnskaper (Microsoft-applikasjoner og Soma som er et pasientdokumentasjonsprogram)
 • Et hjerte for å hjelpe mennesker som er i en veldig vanskelig livssituasjon
 • Fremmer et godt arbeidsmiljø

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Strukturert og ryddig arbeidsform
 • Positiv og serviceinnstilt
 • Evne til å arbeide selvstendig i et hektisk miljø
 • Ansvarlig og løsning orientert
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Gode arbeidsvilkår
 • En variert og innholdsrik arbeidshverdag
 • Fast stilling i Norges største ideelle aktør på rusfeltet og en organisasjon i utvikling
 • Gode og motiverte kollegaer
 • Faglige utfordringer og muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Pensjonsordning i KLP
 • Lønn etter tariffavtale
 • Gruppe- og ulykkesforsikring

For nærmere opplysninger kan du kontakte:

Daglig leder, Elise Theodorsen, tlf. 971 98 807 eller på e-post elise.theodorsen@blakors.no.

Søknader som sendes utenfor søknadsskjema, vil ikke bli vurdert.