Blå Kors Steg for Steg

Blå Kors Norge er landets største ideelle aktør innenfor behandling av rus- og avhengighetsrelaterte problemer og jobber i tillegg med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge samt oppfølging etter behandling og soning. Organisasjonen har 2400 individuelle medlemmer, 18 medlemsorganisasjoner, eier og driver 54 virksomheter og hjelpetiltak, 1300 ansatte og 1500 frivillige tidgivere . Et sentralt mål i organisasjonen er at faglig og frivillig kompetanse skal utfylle hverandre i et godt samspill. Vi er opptatt av å videreutvikle samfunnsoppdraget på stadig nye områder, se www.blakors.no

Brenner du for sosialt entreprenørskap?

Er du interessert i sosialt entreprenørskap? Og har du hjertet på rett plass? Da er dette kanskje jobben for deg!

Vi søker virksomhetsleder til Drammen. 

Blå Kors Steg for Steg er et recovery-orientert overgangstilbud for mennesker med avhengighetsproblematikk og er tilgjengelig for deltakere før, under og etter behandling eller soning. Steg for Steg er også for mennesker som på egenhånd har klart å komme ut av avhengighet.

Mer informasjon om Steg for Steg finner du her: http://www.blakors.no/steg-for-steg/

Blå Kors driver i dag Steg for Steg basestasjoner i Oslo, Drammen, Fredrikstad, Bergen, Kristiansand og Stavanger og når ut med tilbud til over 42 kommuner.

Steg for Steg Drammen er et ledd i Blå Kors’ nasjonale satsning på å fylle hullene i overgangsfaser før og etter behandling og soning.

Der Steg for Steg drives, er det opprettet samarbeid med en rekke både offentlige og ideelle aktører. Mottakelsen forteller oss at vi fyller et stort hull i eksisterende tilbud, og mer enn 600 bruker tilbudet i dag. Mer en 400 tidgivere (frivillige) bidrar i Steg for Steg. Det viser at viljen blant folk til å gi av sin tid er til stede når vi er tydelige på hva de kan bidra med, og når de får god kursing og tett oppfølging.

Du vil få viktige oppgaver som bl.a.: 

 • Drifte virksomheten og utøve god og inkluderende personalledelse
 • Utvikle og sikre tilbudet i henhold til konsept
 • Etablere samarbeid og samhandle med kommunale, statlige og andre aktørers tilbud
 • Markedsføring av virksomhetens tilbud
 • Tilrettelegge for og kvalitetssikre Tidgiverne (frivillige)
 • Planmessig og gjennomtenkt arbeid for å realisere virksomhetens mål
 • Identifisere og søke mulige tilskuddsordninger

Vi ønsker at du har: 

 • 3-årig høyskole/universitetsutdannelse innen helse, alternativt annen relevant kompetanse
 • Erfaring fra drift av virksomhet og organisasjonsutvikling
 • Erfaring fra arbeid med tiltakets målgrupper og recovery-orientert praksis
 • Kjennskap til ideell sektors rolle og tilbud
 • Kjennskap til kommunikasjon og markedsføring, herunder SoMe
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter
 • En varm og trygg fremtoning. Personlig egnethet vil vektlegges

Noen av de fine egenskapene dine: 
Vi ser etter deg som har et glødende engasjement og hjerte for samfunnsoppdraget, kombinert med kunnskap og erfaring med virksomhetens målgruppe. Du må være offensiv, resultat- og samarbeidsorientert, og ha evne til å se muligheter framfor begrensninger. Det er viktig at du er fleksibel, har gjennomføringskraft, samt vilje og evne til å ta ansvar.

Dette kan vi tilby deg: 

 • Fast ansettelse og en unik mulighet til å videreutvikle et nytt og annerledes tilbud
 • Engasjerte kollegaer med fokus på høy faglig kvalitet
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale og pensjonsordning
 • En verdibasert og meningsfull jobb der du blir en ressurs for noen av våre mest sårbare medmennesker
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver

Stillingen kan medføre noe ettermiddag og kveldsarbeid.

For ytterligere opplysninger:  
Virksomhetsleder Emma M. Moberg, 92216866

Søknad med CV sendes elektronisk innen 1.august 2021.                    

Tiltredelse så raskt som mulig.