Blå Kors

Blå Kors Norge er landets største ideelle aktør innenfor rusfeltet. Organisasjonen har om lag 2400 aktive medlemmer, 16 medlemsorganisasjoner, 54 virksomheter og hjelpetiltak, over 1200 ansatte og driver et omfattende arbeid innen forebygging, behandling og oppfølging. Et sentralt mål i organisasjonen er at faglig og frivillig kompetanse skal utfylle hverandre i et godt samspill. For mer info se www.blakors.no og www.tidgiver.no

Blå Kors har drevet boligtiltak i Tromsø siden august 2017. Her gis det helse- og omsorgstjenester til 12 personer i individuelle boenheter i en samlokalisert omsorgsbolig. Tromsø kommune er oppdragsgiver. Virksomheten har 9 årsverk. Omsorgstilbudet skal sikre at helse- og omsorgsbehovene til den enkelte tjenestemottaker skal ivaretas på en god måte. Tjenestemottaker skal oppleve at han mottar helse- og omsorgstjenester av god kvalitet, tilpasset individuelle behov.

Blå Kors Bosenter Tromsø er lokalisert i Tromsøysundveien 7.

Til å videreføre og lede virksomheten i Tromsø søker vi:

VIRKSOMHETSLEDER

Kvalifikasjoner

Utdanning:

 • Relevant utdanning på høyere nivå. Solid relevant erfaring kan veie opp for utdanningskravet
 • Gode datakunnskaper og evne til raskt å sette seg inn i nye arbeidsmetoder
 • Som virksomhetsleder må du ha kunnskap om, erfaring fra og forståelse for relasjonsbygging, rehabilitering og forebyggende arbeid innen rusfeltet
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte organisasjonens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt og løsningsorientert
 • Gode kommunikative ferdigheter
 • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner
 • Strukturert, selvstendig og nøyaktig

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • En spennende og dynamisk arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag, der du kan bidra til å gi mennesker mulighet for mestring og mening
 • Tilhørighet i et dyktig og motivert arbeidsfellesskap med godt arbeidsmiljø
 • En organisasjon som er opptatt av å videreutvikle samfunnsoppdraget på stadig nye områder
 • Lønn etter kvalifikasjoner/avtale

Tilsetting og prøvetid 
Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

For spørsmål eller nærmere informasjon kontakt Trond Karlsen på mobil: 986 20 995

Søknadsfrist: 20. oktober 2021

For mer informasjon og elektronisk søknadsskjema se:

www.blakors.no eller www.jobbsys.no/blakors

Søknader som sendes utenfor søknadsskjema, vil ikke bli vurdert.