Blå Kors

Blå Kors er en ideell organisasjon som jobber med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats i Norge for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet.

Blå Kors eier og driver 54 virksomheter fordelt over store deler av Norge. Med nærmere 1300 dyktige medarbeidere, 1500 engasjerte frivillige og 2400 aktive medlemmer når vi langt ut. Og, vi er opptatt av å videreutvikle samfunnsoppdraget på stadig nye måter.

HR-rådgiver i 100 % stilling

Vi søker en serviceinnstilt og selvstendig HR-rådgiver til vårt hovedkontor.

Du er vår nye HR-kollega som trives med operativt og systematisk arbeid, og utvikling av mennesker. Du vil arbeide tett med våre ledere i rekruttering og avsluttingsprosesser, og ha hovedansvar for vårt systematiske Helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid.

Vi ser etter deg med bred HR-faglig erfaring innenfor både rekruttering, HMS og HR-administrative oppgaver, og som er godt kjent med norsk arbeidslovgivning og samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.

Du må ha en løsningsorientert tilnærming og interesse for å arbeide blant et mangfold av mennesker. Stillingen rapporterer til Blå Kors Norges Administrasjons- og HR-sjef.


Hovedansvar

 • Ansettelse og avslutning
  • Bistand til ledere i ansettelse- og avslutningsprosesser
  • Ansvar for HR Management system, inklusivt on- og off-boarding program
  • GDPR-ansvarlig for området ansettelse og avslutning
  • Ajourhold av Personal- og Lederhåndbok
  • Samarbeid med tillitsvalgte i ansettelsesprosesser

 • Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)
  • Systematisk forebygging og oppfølging av sykefravær
  • Administrativ støtte ved personalsamlinger
  • Risikovurderinger og beredskapsplaner
  • Oppfølging av vårt Miljøfyrtårn sertifiseringsansvar
  • GDPR-ansvarlig for HMS-området
  • Ajourhold av HMS-håndbok
  • Kontaktperson mot Bedriftshelsetjenesten
  • Samarbeid med verneombud
 • Lederopplæring i arbeidsrett, personalansvar og HMS


Kvalifikasjoner

 • Utdannelse innen HR-området på minimum bachelornivå
 • Kompetanse og erfaring innen arbeidsrett
 • Erfaring fra HMS-arbeid og ansettelse/avslutning i arbeidsforhold
 • Erfaring fra samhandling med tillitsvalgt og verneombud
 • Interesse for og erfaring fra bruk av relevante digitale verktøy
 • Serviceinnstilt, strukturert og fleksibel


Vi tilbyr

 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Pensjonsordning, for tiden i Statens Pensjonskasse
 • Meget godt arbeidsmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter

Ta eventuelt kontakt med Administrasjons- og HR-sjef Torill Pallesen på mobil 40417750.

Søknadsfrist: 1. november 2021