Blå Kors bosenter Ålesund

Blå Kors bosenter er et døgnbemannet bokollektiv med 13 boenheter for mennesker med rusproblemer og/eller psykososiale vansker. 

Tilbudet har som formål å hjelpe beboerne til bedre mestring av hverdagen, tilby aktiv boveiledning og tilrettelegge for en meningsfull fritid. Vi skal også motivere og medvirke til videre behandling for de som ønsker dette.

Blå Kors Bosenter driver også midlertidig bolig med 3 plasser for personer som står uten fast bolig.

Den som blir ansatt, blir ansatt i Blå Kors Norge, med stilling i Ålesund. Stillingen inngår i turnus.

 

Sykepleier/ vernepleier 93 % stilling i 2 delt turnus

(Mulighet for 100 % stilling)

Vi søker deg som har interesse for rusfaget og som trives med varierte arbeidsoppgaver i et spennende miljø. Vi vektlegger evnen til å samarbeide og samtidig jobbe selvstendig. Du må være strukturert og bruke din medisinfaglige kompetanse til å skape forutsigbare rammer for beboerne. Vi ønsker deg som har god relasjonskompetansen, tar initiativ og ser muligheter. Du ønsker utfordringer og liker å arbeide med krevende problematikk.

 
Arbeidsoppgaver:

 • Yte helse- og omsorgs-tjenester til 16 individuelle boenheter
 • Journalansvarlig for EPJ og medikamenthåndtering og opplæring av personell
 • Tjenestegjøre etter oppsatt turnusplan og utføre det praktiske arbeidet som er tillagt etter oppsatte retningslinjer i Kvalitetshåndbok
 • Arbeide for å fremme et konstruktivt og godt miljø blant bosenterets beboere, og arbeide for at den enkelte beboer får mulighet å nå sine målsettinger

 
Vi ønsker at du:

 • Positiv og selvstendig med gode samarbeidsevner
 • Faglighet, mot og vilje til å stå i utfordrende situasjoner, både medisinfaglig og miljøterapeutisk
 • Evne til arbeide selvstendig
 • Fremme godt arbeidsmiljø
 • Har hjerte til å hjelpe mennesker som er i en vanskelig livssituasjon

 
Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier eller vernepleier
 • Faglig dyktighet
 • Ønskelig med erfaring innen fagfeltene rus og/eller psykiatri
 • Må ha førerkort
 • Gode norskkunnskaper skiftelig og muntlig, og god språkforståelse
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode datakunnskaper er en fordel
 • God på konflikthåndtering

 
Vi tilbyr

 • Lønn etter tariff/gjeldene avtale
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivs - bedrift (IA - bedrift)
 • Aktivt og krevende arbeidsmiljø med muligheter for å bety en forskjell
 • Gode og motiverte kolleger

 
Tilsettingsvilkår i henhold til avtale mellom Virke og arbeidstakerorganisasjonene.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Den som ansettes må kunne respektere Blå Kors sitt verdigrunnlag.


Søknadsfrist: 
Snarest

Kontaktperson: Virksomhetsleder Ann Elin Nesset, 70 12 10 15 / 466 22 140