Blå Kors

Blå Kors er en ideell organisasjon som jobber med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats i Norge for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet.

Blå Kors eier og driver 54 virksomheter fordelt over store deler av Norge. Med nærmere 1700 dyktige medarbeidere, 1500 engasjerte frivillige og 2400 aktive medlemmer når vi langt ut. Og, vi er opptatt av å videreutvikle samfunnsoppdraget på stadig nye måter.

Vår organisasjon ønsker også å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Vi ønsker å legge til rette for inkluderende rekruttering.

Leder Servicesenter

Ansvarsområde 

 • Skal lede supportarbeidet på både 1.linje og 2.linje. Herunder hendelseshåndtering problemstyring og sikre en effektiv saksgang
 • Ansvar for å sikre tjenestekvalitet på support ved å forme egne rutiner for oppfølging og kontroll, som statistikk, rapportering og daglig oppfølging av nye innkommende og løste saker
 • Ansvar for opplæring av ansatte og lærlinger som skal bidra på IT-support. Over tid forventes det også at denne rollen får instruktøransvar for lærlinger i IKT Driftsfaget. Vil fra starten av ha det daglige ansvaret for å motta beskjeder om fravær fra lærlingene på 1.line og følge opp dette i forhold til arbeidsfordeling og oppfølging
 • Videreutvikling av rutiner og standarder for supportrelaterte oppgaver, som saksbehandling og bestillinger
 • Deltakelse i prosjekter for både faglig utvikling, men også for å være involvert i forhold til fremtidig støtte
 • Blå Kors IT skal i 2023 bytte til et nytt servicedeskverktøy (TopDesk) som verktøy for support og dokumentasjon, og denne rollen skal forvalte og videreutvikle plattformen med tanke på support
 • Administrere det daglige supportarbeidet med å håndtere og løse henvendelser. Ta imot bestillinger og sikre at de blir utført og levert


Kvalifikasjoner
 

Vi ønsker at du har disse kvalifikasjonene.  

 • Du har tatt høyskoleutdannelse eller IKT- servicelinje (relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning) 
 • Du behersker norsk flytende både muntlig og skriftlig. Gode engelskkunnskaper er også en fordel. 
 • Kjennskap til Microsoft365, Active Directory, Azure AD og Cisco Meraki 
 • Kjenner til servicedeskverktøy, gjerne TopDesk og Pureservice 
 • Personlig egnethet vektlegges 
 • Vi ønsker deg som er serviceinnstilt og liker å prate med mennesker 

 

Vi kan tilby:   

 • Lønn etter kvalifikasjoner   
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i en verdiforankret organisasjon med engasjerte medarbeidere
 • Gode utviklingsmuligheter innenfor et spennende fagfelt
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Tilgang på treningsrom
 • Statens Pensjonskasse

 

Arbeidssted: Trondheim Lade allé 86. 

Ansettelse så snart som mulig.