Blå Kors

Blå Kors Norge er landets største ideelle aktør innenfor rusfeltet. Organisasjonen har om lag 2600 individuelle medlemmer, 28 medlemsorganisasjoner, 52 virksomheter og hjelpetiltak, over 1300 ansatte og driver et omfattende arbeid innen forebygging, behandling og oppfølging. Et sentralt mål i organisasjonen er at faglig og frivillig kompetanse skal utfylle hverandre i et godt samspill. For mer info se www.blakors.no og www.tidgiver.no 

Blå Kors har drevet boligtiltak i Storgata 38 i Oslo siden 1939 i tett samarbeid med Oslo kommune. Blå Kors boligtiltak Oslo tilbyr i dag 54 hybler til bostedsløse mennesker som akutt er uten tak over hodet. Vi har som formål å tilby overnatting i trygge og rolige omgivelser uten aktiv rus.

Les vår personvernerklæring.

 

Til å styrke ledelsen av virksomheten søker vi 

Driftsleder med stedfortrederfunksjon

 Vil du være med å skape trygge og gode rammer for bostedsløse i Oslo? 

Vi søker en strukturert, praktisk og utadvendt person som har evne til å møte mennesker i en sårbar livssituasjon. Vi forventer at du brenner for å møte mennesker med respekt, verdighet og forståelse i deres utfordringer med å være bostedsløs. 


Arbeidsoppgaver 

Som driftsleder er du den nærmeste sparringspartner for leder, og vil ha daglig ansvar for drift av resepsjonstjeneste med administrative og praktiske oppgaver. I tillegg vil turnusplanlegging og turnusoppfølging være sentrale oppgaver. Bakvaktfunksjon for boligtiltaket deles i samarbeid med leder. 

Administrative oppgaver er knyttet til innsøking og avslutning av opphold i tett dialog med samarbeidspartnere og beboere. Det er samarbeid med innsøkende instans for avklaringer og informasjonsutveksling under beboeres opphold.  

Praktiske oppgaver er koordinering og klargjøring av hybler og fellesareal i samarbeid med øvrig personale.  


Vi forventer at du: 

  • har lyst til å arbeide for Blå Kors, som er en ideell diakonal organisasjon 
  • brenner for å tilby trygt og godt bomiljø for bostedsløse
  • har relevant utdanning eller erfaring i arbeid med mennesker som har sammensatte utfordringer og er i en krevende livssituasjon
  • har ledererfaring fra driftsoppgaver og personaloppfølging
  • er fleksibel, omstillingsdyktig og strukturert og samtidig klar til å ta raske beslutninger når det trengs
  • kan like å “være på gulvet” i fellesskap med personalet
  • Vi forutsetter at du kan identifisere deg med Blå Kors ideologi og grunnsyn.


For nærmere opplysninger kan du kontakte:  

Tormod Simonsen, 913 68 904, tormod.simonsen@blakors.no 


Søknadsfrist: 31. Mai 2023 

For mer informasjon og elektronisk søknadsskjema se:  

www.blakors.no eller www.jobbsys.no/blakors  

Søknad sendes via søkeknappen. Søknader som sendes utenfor elektronisk søknadsskjema, vil ikke bli vurdert.

Problemer med registreringen av din søknad?
Se FAQ for hjelphttps://www.jobbdirekte.no/jobs/content/faq.html