Blå Kors steg for steg

Blå Kors er en ideell organisasjon som jobber med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats i Norge for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet.

Blå Kors eier og driver 54 virksomheter fordelt over store deler av Norge. Med nærmere 1700 dyktige medarbeidere, 1500 engasjerte frivillige og 2400 aktive medlemmer når vi langt ut. Og, vi er opptatt av å videreutvikle samfunnsoppdraget på stadig nye måter.

Vår organisasjon ønsker også å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Vi ønsker å legge til rette for inkluderende rekruttering.

 

 

Blå Kors steg for steg Oslo søker veileder/ tidgiverkoordinator

Som veileder/tidgiverkoordinator i Blå Kors steg for steg tilrettelegger du for at personer med avhengighetsproblematikk og soningserfaring oppnår fremgang, mestring og livskvalitet. Du bistår den enkelte deltaker med å nå sine mål med fokus på nettverk, fritid, arbeid, bolig og fysisk aktivitet. Et sentralt virkemiddel er våre tidgivere (frivillige), som gjennom å dele sin hverdagskompetanse er et viktig bindeledd, og en døråpner inn til samfunnet. Veileder i Blå Kors steg for steg jobber tett sammen med Tidgiverkoordinator som rekrutterer og organiserer tidgiverne.

Som ansatt i Blå Kors steg for steg samarbeider du med andre virksomheter i Blå Kors og med ulike aktører innenfor rus og kriminalomsorgen. 

Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være: 

 • individuelle veiledningssamtaler
 • tilrettelegge for aktivitets-, oppfølgings- og nettverkstiltak
 • organisere og gjennomføre temakvelder
 • etablere og opprettholde kontakt med andre aktører innen rus- krimfeltet samt andre samarbeidspartnere
 • planmessig arbeid for å realisere mål som fremgår i årlige handlingsplaner
 • synliggjøre tilbudet og invitere inn deltakere som ønsker å være en del av tiltaket
 • bidra i arbeidet med å identifisere og søke mulige tilskudds- og prosjektmidler for videreutvikling av tilbudet vårt

50 % av stillingen består av oppgaver knyttet til tidgivere og har funksjon som tidgiverkoordinator:

 • rekruttering, opplæring og veiledning av tidgivere
 • følge opp tidgiverbestillinger og bidra til oppstart av tidgiveroppdrag
 • oppfølging av tidgivere og tidgiveroppdrag

Kvalifikasjoner:  

 • minimum 3-årig høyskole/universitetsutdannelse, annen relevant erfaring kan kompensere for dette
 • erfaring fra arbeid med tiltakets målgruppe
 • erfaring og/eller interesse for frivillig arbeid

Viktige personlige egenskaper: 

 • gode samarbeidsevner og relasjonkompetanse 
 • selvstendig og løsningsorientert
 • pågangsmot og gjennomføringsevne
 • gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter
 • engasjert og hjerte for samfunnsoppdraget vårt

Vi tilbyr

 • 1 års vikariat (100 %) med mulighet for forlengelse. Det er i tillegg aktuelt med en deltidsstilling. 
 • lønn etter avtale
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • kreative, engasjerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid
 • en verdibasert og meningsfull jobb

Stillingen kan medføre ettermiddag og kveldsarbeid.

Tiltredelse
Snarlig tiltredelse er ønskelig. Søknader behandles fortløpende.

For ytterligere opplysninger om stillingen kan du kontakte:  
Virksomhetsleder Hildegun Holm mobil: 940 06 474  
Faglig leder Anders Leinebø mobil: 952 27 740