Kulåssenteret

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er en diakonal virksomhet. Vi har i mer enn 100 år bistått mennesker i sårbare livssituasjoner. Visjonen for vårt arbeid er «Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening».

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er et av de større Blå Kors-tiltakene på landsplan og består av 8 virksomheter: Barnas Stasjon, Ilaveien Bosenter, Jobbkonsulentene, Krise- og incestsenteret, Kulåssenteret, Varmestua, Plankebyen Frivilligsentral, samt vårt heleide datterselskap Seiersborg videregående skole AS.  Vi er IA- og Miljøfyrtårnbedrift.

Kulåssenteret ble etablert i 1981 og drives etter avtale med Sarpsborg kommune. Senteret har beliggenhet midt i Sarpsborg sentrum.

Botilbudet består av 16 hybler for midlertidig innkvartering av bostedsløse.

I botiden får beboerne oppfølging knyttet til motivasjonsarbeid, botrening og kontakt med hjelpeapparatet. Hyblene leies ut på oppdrag fra NAV i Sarpsborg. Videre består tilbudet på Kulåssenteret av 24 utleieleiligheter med botid inntil 3 år. I botiden følges den enkelte beboer opp med boveiledning og praktisk bistand i egen leilighet, samt jevnlige samarbeidsmøter mellom Kulåssenteret og det øvrige hjelpeapparatet.

Bemanningen på Kulåssenteret utgjør for tiden 10,3 årsverk, som disponeres til døgndekning.

Våre ansatte har ulik faglig bakgrunn, både helsefaglig, sosialfaglig og annen bakgrunn.

For mer informasjon, se http://www.blaakors.no/