Blå Kors videregående skole Grenland

I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Blå Kors er en ideell aktør og eier og driver 54 virksomheter fordelt over store deler av Norge. Med nærmere 1300 dyktige medarbeidere, 1500 engasjerte frivillige og 2400 aktive medlemmer når vi langt ut. Og, vi er opptatt av å videreutvikle samfunnsoppdraget på stadig nye måter.

Blå kors Norge etablerer nå en ny videregående skole i Grenland. Skolen er godkjent etter privatskoleloven for 108 elever. Skolens elever trenger et særskilt tilrettelagt skoletilbud for å få gjennomført videregående opplæring. Skolen er godkjent for utdanningsprogrammene Bygg og anleggsteknikk, Helse og oppvekst, Salg, service og reiseliv, samt påbygg. Blå Kors Norge driver i dag 4 andre videregående skoler for samme elevgrupper. Mer informasjon kan du finne på Blå Kors sine hjemmesider.

Det er for tiden ingen ledige stillinger