Blå Kors Øst AS

Blå Kors Øst A/S er en del av divisjon behandling i Blå Kors Norge og er landets største ideelle aktør innenfor tverrfaglig spesialisert  rusbehandling, TSB. 

Selskapet  eies av Blå Kors Norge, en felleskristen diakonal organisasjon med 45 virksomheter i 15 fylker. 

Blå Kors Øst er en del av spesialisthelsetjenesten og har driftsavtale med Helse Sør Øst. Selskapet består av døgninstitusjonene Eina og Slemdal behandlingssenter, Blå Kors Poliklinikk. Virksomhetene har et bredt sammensatt fagmiljø.