Blå Kors Kontaktsenter

Blå Kors er en tverrkirkelig, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet. Blå Kors forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid. Ved siden av forebyggende og holdningsskapende arbeid driver Blå Kors 55 diakonale virksomheter i 14 fylker. Organisasjonens verdigrunnlag er basert på et kristent verdisyn og menneskets unike og ukrenkelige verdi er sentralt i alt arbeid.

Blå Kors Kontaktsenter Oslo har et daglig tilbud til rusavhengige og bostedsløse i Oslo. Gjestene får servert gratis frokost og varm lunsj, samt tilbud om samtaler og veiledning fra våre motivatører og sosionomer, slik at de kan nyttiggjøre seg av øvrige hjelpetilbud.

Flere opplysninger finner du på: www.blakors.no/kontaktsenter

Til Blå Kors Kontaktsenter Oslo søker vi:

Leder for HR - 60% vikariat for sykmeldt

Leder for HR
60% Vikariat for sykemeldt, minimumvarighet til 31.08.19

Tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgaver:

  • rekruttering og administrativ oppfølging av frivillige
  • oppfølging av deltakere i arbeidspraksis
  • konflikthåndtering og oppfølgingssamtaler

Kvalifikasjoner:

  • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • evne til å håndtere stressende situasjoner
  • positiv innstilling
  • ingen krav til høyere utdanning

Personlig egnethet vil bli vektlagt, og du må kunne jobbe etter Blå Kors’ verdigrunnlag. 

Arbeidstid avtales innen følgende ramme: mandag til fredag kl 08.00 til 15.30. 

Lønn i henhold til tariffavtale og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Søknadsfrist: 22.05.2019. Søknad sendes elektronisk via "Send søknad"-knappen.

For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte virksomhetsleder Jostein Hågan på tlf 473 37 777 eller nestleder Jan-Roger Antonsen på tlf 938 38 882.

 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.