Blå Kors Kontaktsenter

Blå Kors Norge er en tverrkirkelig, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet. Blå Kors forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid. Ved siden av et forebyggende og holdningsskapende arbeid driver Blå Kors 56 diakonale virksomheter i 16 fylker. Organisasjonens verdigrunnlag er basert på et kristent verdisyn og menneskets unike og ukrenkelige verdi er sentralt i alt arbeid.

Blå Kors Kontaktsenter i Oslo har et daglig tilbud til rusavhengige og bostedsløse. De får servert gratis frokost og varm lunsj. Gjestene får tilbud om samtaler og veiledning fra våre motivatører og sosionom, slik at de kan nyttiggjøre seg av øvrige hjelpetilbud.

Det er for tiden ingen ledige stillinger