Seiersborg videregående skole AS

Seiersborg videregående skole AS er et heleid datterselskap av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. Skolen er godkjent etter Friskolelova kap. 2 § 2-1f særskilt tilrettelagt opplæring og har 156 elevplasser. Programområdene er Helse- og oppvekstfag, Salg, service og reiseliv, Teknologi og industrifag, Bygg- og anleggsteknikk, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, samt Påbygg til generell studiekompetanse.

På Seiersborg videregående skole har vi et positivt og helhetlig syn på elevene. Vårt mål er å skape et trygt og inkluderende miljø hvor læring og vekst muliggjøres.

Miljøarbeidere

Miljøarbeiderne ved skolen er knyttet til enkeltelever og grupper av elever på bakgrunn av behov og organisering i teamene. Miljøarbeideren har et særlig ansvar for å tilrettelegge for læring. Dette betyr å gjennomføre tiltak som skal bidra til at eleven skal kunne nyttiggjøre seg av utdanningstilbudet på en måte som fremmer deres mål. Dette gjøres i tett samarbeid med teamene.

Det er for tiden 2 ledige midlertidige stillinger. Stillingene er midlertidige for skoleåret 2021/2022 – 89,39% stilling.

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeide for et godt læringsmiljø for eksempel gjennom;
  • Sosiale tiltak
  • Arbeid med elevenes nærvær og fravær; blant annet hjelpe elever inn i klasserom
  • Følge opp og trygge elever med ulike utfordringer knyttet til det å være elev i videregående skole
 • Bistå enkeltelever eller grupper av elever i undervisningen
 • Bistå læreren i å gjennomføre undervisning
 • Delta i de samarbeidsfora som er naturlig for miljøarbeider både internt og eksternt (personalmøte, teammøte, ansvarsgruppemøter og lignende)
 • Delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av elevens IOP med særlig fokus på sosiale mål.

Ut over dette blir det også avsatt tid til veiledning og faglig oppdatering. Ansvar og arbeidsoppgaver kan endres.

Kvalifikasjoner:

 • Stilling 1: Minimum fagbrev som barne- og ungdomsarbeider og relevant erfaring i arbeid med skolens målgruppe
 • Stilling 2: Fagbrev innenfor fagområdet Teknologi og industrifag, fordel med erfaring fra arbeid med skolens målgruppe

Personlige egenskaper:

 • Du har evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Du er mestringsorientert
 • Du evner å bygge gode relasjoner til elevene og samtidig representere grenser
 • Du er en spreder av inspirasjon og godt humør
 • Du er motiverende og engasjert samarbeidspartner for elever og kollegaer
 • Du har stor arbeidskapasitet og evnen til å prioritere innenfor eget ansvarsområde
 • Du er fleksibel og strukturert

Vi tilbyr deg:

 • Solid og verdibasert arbeidsgiver med fokus på kvalitet og egenkraft
 • Å gjøre en forskjell for ungdoms læring og utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø, med engasjerte kollegaer
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Lønn i henhold til tariff
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Mulighet for leie av firmahytte

Det forutsettes at søkeren kan identifisere seg med Blå Kors diakonale arbeid og verdisyn. Det tas forbehold om elevinntak, gruppedeling og eventuelle permisjoner. Den som tilsettes må legge frem godkjent politiattest iht. friskolelova § 4-3. Stillingen lønnes iht. garantilønnsystem Landsoverenskomst for utdanning.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Øystein M. Andersen, tlf. 41670303 i tillegg til rektor Harald Becken, tlf. 95102219. Søknad med CV sendes via Jobbdirekte sin hjemmeside. Ved evt. intervju ber vi om at det tas med originale vitnemål og attester samt opplysninger om referanser.

Søknadsfrist: 18 juli 2021

Mer informasjon finnes på:

http://blaakors.no/seiersborg/, Facebook: @SeiersborgVGS, Instagram: @bkseiersborgvgs

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad består av ni virksomheter: Barnas Stasjon, Ilaveien Bosenter, Jobbkonsulentene, Krise- og incestsenteret, Kulåssenteret, Plankebyen Frivilligsentral, Seiersborg videregående skole AS, Steg for Steg samt Varmestua.

Våre verdier Kvalitet, Medmenneskelighet, Verdighet og Egenkraft skal komme til utrykk i ord, handling og gjennom høyt faglig nivå i tilbudet vi gir.

«Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening»