Blå Kors Seiersborg videregående skole AS

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad etablerte ny videregående skole i Ås kommune skoleåret 2022/2023:

Seiersborg videregående skole Follo AS

Skolen tilbyr tettere oppfølging i et mindre skolemiljø og fra skoleåret 2023/2024 starter vi opp med Vg2 linjer!

Seiersborg videregående skole Follo AS er et heleid datterselskap av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. Skolen er godkjent etter privatskolelova kap. 2 §2-1f særskilt tilrettelagt opplæring og vil ha ca. 50 elevplasser fra skoleåret 2023/2024.

Fra skoleåret 2023/2024 tilbyr vi følgende programområder:

 • Vg1 / Vg2 Helse- og oppvekstfag
 • Vg1 / Vg2 Salg, service og reiseliv
 • Vg1 / Vg2 Informasjonsteknologi og medieproduksjon

 
Seiersborg videregående skole Follo er en privatskole som gir tilbud om et ordinært utdanningsløp for elever med behov for tettere oppfølging i et mindre skolemiljø.  Skolens hovedmål er elevenes mestring, og vi ønsker å legge til rette for at elevene skal kunne mestre ut fra egne forutsetninger. Vi har tro på at relasjonen mellom mennesker danner grunnlaget for trivsel, trygghet og mestring.

Vi skal ha sammensatte team med elever, lærere og miljøarbeidere for å gi trygge og gode læringsmiljøer og vi har spesielt gode muligheter for å tilrettelegge for enkeltelever ved behov.

Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig pedagog med høye ambisjoner på elevenes vegne?  Ønsker du å bli med på å skape et læringsmiljø med høy faglig kompetanse, og vil du bidra til å utvikle ungdom til fremtidens arbeidsmarked, da kan dette være stillingen for deg!

Faglærer

Vi søker etter følgende i 100% faste stillinger:

 • Faglærer innen Salg, service og reiseliv
 • Faglærer innen Informasjonsteknologi og medieproduksjon

 
Kvalifikasjoner:

 • Godkjent undervisningskompetanse innen programområder
 • Ønskelig med tilleggskompetanse og/eller erfaring innen skolens øvrige utdanningstilbud og i fellesfag
 • Ønskelig med spesialpedagogisk kompetanse og/eller erfaring i arbeid med elever som har spesielle behov for tilrettelegging
 • Erfaring med nye, varierte arbeidsmetoder og vurderingsformer

 
Dersom du har yrkesfaglig kompetanse med ønske om å bli lærer og er i et utdanningsløp, eller skal starte et utdanningsløp for å bli lærer, kan du også være en aktuell kandidat.  Vi vil kunne tilrettelegge dersom denne utdannelsen tas på deltid og det vil være mulig å søke om stipendordning.  

 
Personlige egenskaper:

 • Du ønsker å være med på en spennende reise og å skape et godt læringsmiljø på en nyetablert skole
 • Du er mestringsorientert
 • Du har høye ambisjoner på vegne av elevene
 • Du har god formidlingsevne
 • Du er en tydelig leder i møtet med elevene
 • Du er nyskapende, engasjerende, fleksibel og samhandlende
 • Du evner å bygge gode relasjoner til elevene
 • Du er en spreder av inspirasjon og godt humør

 
Vi tilbyr:

 • Solid og verdibasert arbeidsgiver med fokus på kvalitet og egenkraft
 • Å gjøre en forskjell for ungdoms læring og utvikling
 • God struktur i en ubyråkratisk organisasjon
 • Tverrfaglig personalgruppe med høy faglig kompetanse og engasjement
 • Mye arbeidsglede og godt humør på jobb
 • Lønn i henhold til garantilønnstabell Landsoverenskomst for utdanning
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Mulighet for leie av firmahytte
 • Oppstart 1. august 2023

 
Det tas forbehold om elevinntak, gruppedeling og permisjoner.  Det forutsettes at søker kan identifisere seg med Blå Kors diakonale arbeid og verdisyn. Den som tilsettes må legge frem godkjent politiattest iht. privatskolelova § 4-3.  Stillingene lønnes iht. garantilønnsystem Landsoverenskomst for utdanning.

 
Er du ikke den vi ser etter akkurat nå, men ønsker å jobbe ved vår skole i Ås kommune?

Vi kommer også til å ha behov for lærere med undervisningskompetanse innen norsk og samfunnsfag fra 1. august 2023. I tillegg ønsker vi å øke teamet med en eller flere miljøarbeidere. Ønsker du å melde din interesse for disse stillingene legger du inn en åpen søknad på våre nettsider  https://blaakors.no/ledige-stillinger/ og merker søknaden Seiersborg videregående skole Follo. Vi tar kontakt med aktuelle kandidater i disse stillingsgruppene våren 2023.  

 
Ta kontakt med oss om du vil vite mer!

Espen Andersen mobil: 970 17 149 e-post: espen.andersen@seiersborgfollo.vgs.no 


Dersom du har noen spørsmål til rekrutteringsprosessen ta kontakt med HR Rådgiver June Dahlman e-post: june.dahlman@blaakors.no


Søknad med CV
sendes via Jobbdirekte sin hjemmeside. Ved eventuelt intervju ber vi om at det tas med originale vitnemål og attester samt opplysninger om referanser. Søknadene behandles fortløpende.


Søknadsfrist: snarest


Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er en diakonal organisasjon.  Verdiene våre,
medmenneskelighet, kvalitet, egenkraft og verdighet, kommer til uttrykk i ord, handling og gjennom høyt faglig nivå i tilbudene vi gir. I sentrum står det enkelte mennesket som gis mulighet til å utvikle egen styrke og øke sin livsmestring i samarbeid med ansatte i stiftelsens virksomheter.


Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad består av 11 virksomheter. Vi har tilbud til småbarnsfamilier i en sårbar livssituasjon, bo- og lavterskeltilbud til rusavhengige, tilbud til volds- og incestutsatte, arbeidsrettede tiltak for å komme tilbake i arbeidslivet og en videregående skole med tilbud til elever som trenger tettere oppfølging i et mindre skolemiljø.


Blå Kors Fredrikstad har ca. 180 ansatte, i tillegg er det ca. 200 Tidgivere engasjert som er en viktig ressurs i våre tilbud.


«Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening».

 
https://blaakors.no/seiersborg-follo/


Se film om Blå Kors Fredrikstad:

https://www.youtube.com/watch?v=YjBs4DIbuqc