Blå Kors Seiersborg videregående skole AS

Seiersborg videregående skole Fredrikstad AS er et heleid datterselskap av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. Skolen er godkjent etter Privatskolelova kap. 2 § 2-1f særskilt tilrettelagt opplæring og har ca. 150 elevplasser. Programområdene er Helse- og oppvekstfag, Salg, service og reiseliv, Teknologi og industrifag, Bygg- og anleggsteknikk, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, samt påbygg til generell studiekompetanse.

Seiersborg videregående skole holder til i trivelige lokaler i Soliveien 56 på Rolvsøy og fra skoleåret 2022/2023 flyttet deler av skolen inn nye flotte lokaler.

Faglærer – helse- og oppvekst. Midlertidig ansettelse skoleåret 2023/2024

Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig pedagog med høye ambisjoner på elevenes vegne? Da ser vi etter nettopp deg!

Vi søker:

Etter en ansatt som har godkjent undervisningskompetanse innen helse- og oppvekstfag.

Stillingen er midlertidig for skoleåret 2023/2024 - 100% stilling.


Kvalifikasjoner:

 • Godkjent undervisningskompetanse, innen nevnt programområde
 • Ønskelig med tilleggskompetanse og/eller erfaring innen skolens øvrige utdanningstilbud og i fellesfag, spesielt ønskelig er tilleggskompetanse innen kroppsøving
 • Ønskelig med spesialpedagogisk kompetanse og/eller erfaring i arbeid med elever som har spesielle behov
 • Kandidater med undervisningskompetanse vil bli foretrukket


Personlige egenskaper:

 • Du er åpen, tolerant og raus
 • Du har gode samarbeidsevner og et ønske om å jobbe i team
 • Du er en tydelig klasseleder og evner å skape gode relasjoner til elevene
 • Du har god formidlingsevne
 • Du er nyskapende, engasjerende og fleksibel


Vi tilbyr:

 • Solid og verdibasert arbeidsgiver med fokus på kvalitet og egenkraft
 • Å gjøre en forskjell for ungdoms læring og utvikling
 • God struktur i en ubyråkratisk organisasjon
 • Tverrfaglig personalgruppe med høy faglig kompetanse og engasjement
 • Lønn i henhold til garantilønnstabell Landsoverenskomst for utdanning
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Mulighet for leie av firmahytte


Det forutsettes at søker kan identifisere seg med Blå Kors diakonale arbeid og verdisyn.

Tilsetting forutsetter at søkerne har faglig og pedagogisk kompetanse for tilsetting i videregående skole. Den som tilsettes må legge frem godkjent politiattest iht. privatskolelova § 4-3.


Nærmere opplysninger
om stillingen kan fås ved henvendelse til assisterende rektor Øystein M. Andersen, tlf. 416 70 303 i tillegg til rektor Harald Becken, tlf. 951 02 219.

Dersom du har noen spørsmål til rekrutteringsprosessen ta kontakt med HR Rådgiver June Dahlman e-post: june.dahlman@blaakors.no


Søknad med CV
sendes via søkeknappen. Ved eventuelt intervju ber vi om at det tas med vitnemål og attester samt opplysninger om referanser. Søknadene behandles fortløpende.

Søknadsfrist: 7. juni 2023

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er en diakonal organisasjon.  Verdiene våre, medmenneskelighet, kvalitet, egenkraft og verdighet, kommer til uttrykk i ord, handling og gjennom høyt faglig nivå i tilbudene vi gir. I sentrum står det enkelte mennesket som gis mulighet til å utvikle egen styrke og øke sin livsmestring i samarbeid med ansatte i stiftelsens virksomheter.

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad består av 11 virksomheter. Vi har tilbud til småbarnsfamilier i en sårbar livssituasjon, bo- og lavterskeltilbud til rusavhengige, tilbud til volds- og incestutsatte, arbeidsrettede tiltak for å komme tilbake i arbeidslivet og en videregående skole med tilbud til elever som trenger tettere oppfølging i et mindre skolemiljø.

Blå Kors Fredrikstad har ca. 180 ansatte, i tillegg er det ca. 200 tidgivere, engasjert som er en viktig ressurs i våre tilbud.

«Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening».

https://blaakors.no https://blaakors.no/seiersborg/