Blå Kors Behandlingssenter Slemdal

Blå Kors Øst AS er en del av Blå Kors Norge, som er landets største private/ideelle aktør innenfor rus- og avhengighetsrelatert behandling. Organisasjonen har om lag 2600 individuelle medlemmer, 28 medlemsorganisasjoner, 52 virksomheter og hjelpetiltak, over 1000 ansatte og driver et omfattende arbeid innen forebygging, behandling og oppfølging. Det arbeides målrettet for at faglig og frivillig kompetanse skal utfylle hverandre i et godt samspill. Blå Kors Norge er medlem av Blå Kors Internasjonale Forbund (IFBC). Vår visjon er «Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening».

Sykepleier/spesialsykepleier/vernepleier/vernepleier med videreutdanning

Blå kors behandlingssenter på Slemdal i Oslo er en klinikk innenfor TSB. Vår oppdragsgiver og samarbeidspartner er Helse Sør- Øst RHF. Vi har 20 plasser i langtidsbehandling inntil 12 måneder.  Målsetningen er å gi behandling som gir våre pasienter rusfrihet, forbedret psykisk helse og livskvalitet.

Er du engasjert, initiativrik, motivert og har lyst til å være en del av et behandlingssenter for mennesker med rus- og avhengighetsrelaterte problemer?

Vi søker etter sykepleier/vernepleier til følgende stillinger:

 • fast 80% dag/kveld
 • fast helgestilling 14,08%
 • fast helgestilling 21,13%

Arbeidsoppgaver:

 • oppfølging av pasientenes somatiske helse og medikamentelle behandling
 • medikamenthåndtering
 • delta i utvikling av avdelingens faglige innhold
 • samarbeide med andre instanser internt og eksternt
 • Bidra på ulike måter til trivsel, trygghet og mestring for pasienter før under og etter behandlingsopphold

Tilleggsoppgaver for 80% stillingen:

 • Primærkontaktfunksjon med oppfølging av pasienten sine behov både sosialfaglig og miljøterapeutisk

Vi søker etter deg som:

 • er engasjert og gjerne har erfaring fra å arbeide med mennesker som har rus- og avhengighetsrelaterte problemer.
 • er god til å skape muligheter for at andre mennesker skal oppleve mening og mestring.
 • liker å jobbe tverrfaglig.
 • arbeider strukturert og er god til å samarbeide med andre
 • setter høye krav til egen jobbutførelse og ser verdien av å bidra til å gjøre andre gode

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier/vernepleier
 • Ønskelig med erfaring innen rusbehandling
 • Ønskelig med erfaring fra og kunnskap om mentaliseringsbasert terapi

Personlige egenskaper:

 • Positiv og selvstendig
 • Interesse for tverrfaglig samarbeid
 • God samarbeidsevne
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • En spennende arbeidsplass
 • Kollegaer med stor og bred kompetanse
 • Gode muligheter til å bidra til faglig utvikling av rusbehandling.
 • Lønn etter avtale 

Søknadsfrist: 28.01.2018

Tiltredelse etter avtale

Kontaktperson:

Lars Sandene Tolpinrud, Mail: , tlf: 997 97 787

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.