Blå Kors Borgestadklinikken

Blå Kors Borgestadklinikken er landets største private ideelle behandlingsinstitusjon for mennesker med rus- og avhengighetsrelaterte problemer og deres familier. Vi har avdelinger i Skien, Drammen og Vennesla. Vår virksomhetside er å arbeide i et familie- og generasjonsperspektiv.

KoRus – Sør er en del av klinikken. På oppdrag fra Helsedirektoratet bidrar de til økt kompetanse og utviklingsarbeid i kommuner og spesialisthelsetjeneste.

Borgestadklinikken søker ferievikarer i behandlingsenhetene

Vi trenger ferievikarer i turnus ved våre behandlingsenheter i Skien, fra medio juni til medio august. Vi søker fortrinnsvis etter:

  • Sykepleiere og vernepleiere
  • Sykepleier- og vernepleierstudenter, siste års studenter eller 2.års studenter med godkjent medisinkurs.

Vi har en erfaren tverrfaglig sammensatt personalgruppe og i teamarbeidet deltar lege, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer og andre med helsefaglig bakgrunn.

Vi ønsker ansatte som er positive og selvstendige, med gode samarbeidsevner.
Vi tilbyr innholdsrike dager med varierte oppgaver i et spennende og faglig utfordrende arbeidsmiljø.

Les mer om de ulike behandlingstilbudene på : www.borgestadklinikken.no

Frist: 25.februar 2018

Kontakt:
Avdeling Skien:
Vegard Moen, vegard.moen@borgestadklinikken.no
Avdeling Borgestad: Alexander Egeland, alexander.egeland@borgestadklinikken.no
Avdeling Borgestad: Familie/skjermet enhet: Ingunn Eikje – ingunn.elizabeth.eikje@borgestadklinikken.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.