Blå Kors Borgestadklinikken

Borgestadklinikken - Blå Kors SA er en privat ideell virksomhet for rus- og avhengighets-relatert behandling i Skien.
Borgestadklinikken er en del av spesialisthelsetjenesten og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF.
Vi tilbyr behandling innenfor et bredt spekter av rus- og avhengighetsrelaterte problemer og har et overordnet familie- og generasjonsperspektiv i møte med pasienter og pårørende.
Kompetansesenter rus - region sør er en del av Borgestadklinikken og drives på oppdrag fra Helsedirektoratet og bidrar til kompetansespredning og utvikling i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

Lege i spesialisering (LIS) - vikariat

Vi søker LIS i 100 % vikariat, 1 år, fra ca 1. juni 2018, ved våre avdelinger Borgestad og i Skien. Blå Kors Borgestadklinikken er godkjent som utdanningsinstitusjon for spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin.

Da en av våre LIS-leger har tjeneste et annet sted søker vi en vikar. Vi ønsker lege i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin, evt. sideutdanning i annen spesialitet. Aktuelle enheter en vil rotere innenfor er avrusingsenhet, enhet for rus og psykiatri, familieenhet, skjermet enhet for gravide, behandlingsenhet samt vår poliklinikk. Samarbeid med fastleger og annet helsepersonell. Legene ved klinikken er en viktig del av et tverrfaglig team rundt pasientene. Det er for tiden 4-delt forvakt.

Dette vikariatet er knyttet til vår avrusingsenhet, avdeling Borgestad.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig ansvar i samarbeid med overlege
 • Utredning og diagnostisering
 • Delta i tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Deltakelse i forvaktsordning

Kvalifikasjoner

 • Lege med erfaring fra rusfeltet, psykisk helsevern eller annen relevant praksis
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og gode kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vektlegges. Beherske norsk språk muntlig og skriftlig
 • Leger med spesiell interesse for fagfeltet oppfordres til å søke

Vi tilbyr

 • Et godt og faglig engasjert arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig lønn
 • LIS-lege undervisning innenfor fagfeltet rus- og avhengighetsmedisin
 • God pensjonsordning

Arbeidssted: Avdeling Borgestad/avdeling Skien

Søknadsfrist: 30. april 2018

Søknad med cv sendes elektronisk via "send søknad" under.

Ytterliggere informasjon ved:
Avdelingsoverlege Yngvar Thorjussen, Borgestadklinikken. Mobil: 93422556
Mail:

Seksjonsleder Hilde M Kristoffersen, Avdeling Skien, Borgestadklinikken, Mobil 91806549 Mail:

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.