Blå Kors Borgestadklinikken

Blå Kors Borgestadklinikken tilbyr behandling for rus- og avhengighetsrelatert problematikk. Borgestadklinikken er en del av spesialisthelse-tjenesten og har driftsavtale med Helse Sør-Øst.

Kompetansesenter rus – region sør, Borgestadklinikken ( KoRus-Sør) drives på oppdrag fra Helsedirektoratet og bidrar til kompetansespredning og utvikling i kommuner og spesialisthelsetjeneste.

Behandler (100% fast stilling) til Familieenhet og skjermet enhet for gravide

En av våre behandlere slutter hos oss og vi har dermed ledig en 100 % fast stilling.

Stillingen innebærer ansvar for behandling av gravide og familier med vekt på avhengighet og tilknytning. Behandlingen gis direkte til gravide/familier, og indirekte i form av veiledning til andre yrkesgrupper som deltar i behandlingen. Arbeidet omfatter også utredning, individualterapi, gruppeterapi, parsamtaler og samarbeid med kommunen og øvrig spesialisthelsetjeneste.

Stillingen inngår i tverrfaglig behandlingsteam og det kreves gode samarbeidsevner.

Om enheten:

Familieenhet og skjermet enhet for gravide ved Borgestadklinikken gir behandlingstilbud til gravide og familier med små barn, de fleste fra 0 til 1 år. Oppholdstid er individuelt, fra noen måneder til opp til 1 år. Hit kommer pasienter med alle typer rusmiddelmisbruk. Avdelingen har totalt 26 plasser, herav 4 plasser øremerket gravide innlagt etter HOL § 10-3.

Vi legger vekt på rusbehandling og hjelp til å skape et godt samspill i familien slik at barnets utviklingsprosess ivaretas. Innhold i behandlingen er miljøterapi, gruppebehandling, parsamtaler og individualsamtaler samt oppfølging fra jordmor, psykolog, familieterapeut og lege. Samhandlingskonsulent er tilknyttet avdelingen.

Kvalifikasjoner:

  • Relevant bachelorutdanning og relevant videreutdanning
  • Det er ønskelig med erfaring innen fagfeltet rus
  • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med familier med barn, gjerne COS-P / COS-I eller annen videobasert samspillsveiledning
  • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt

Vi kan tilby:

  • Gode muligheter for faglig utvikling
  • Konkurransedyktig lønn
  • Pensjonsordning

Arbeidssted: Borgestadklinikken, avdeling Borgestad

Oppstart: Etter nærmere avtale

Søknadsfrist: 22.april 2018

Søknad med CV sendes elektronisk via søknadsknapp under. Kontaktpersoners mail er kun for spørsmål vedrørende stillingen.
For spørsmål ang registrering av søknad, kontakt jobbdirekte på: eller tlf. 33 00 28 29

For flere opplysninger om stillingen:
Enhetsleder Ingunn Eikje, tlf 995 62 866
Seksjonsleder Liv Siljan, tlf 400 07 612, 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.