Blå Kors Borgestadklinikken

Blå Kors Borgestadklinikken tilbyr behandling for rus- og avhengighetsrelatert problematikk. Borgestadklinikken er en del av spesialisthelse-tjenesten og har driftsavtale med Helse Sør-Øst.

Kompetansesenter rus – region sør, Borgestadklinikken ( KoRus-Sør) drives på oppdrag fra Helsedirektoratet og bidrar til kompetansespredning og utvikling i kommuner og spesialisthelsetjeneste.

Overlege/spesialist i psykiatri

Vi søker 100 % spesialist i psykiatri, gjerne i kombinasjon med rus- og avhengighetsmedisin, ved vår nye ROP enhet (rus og psykiatri) ved avdeling Borgestad.

I forbindelse med oppstart av ny ROP enhet ønsker Borgestadklinikken å tilsette en psykiater til. Etter avtale med Helse Sør-Øst starter enheten opp 1. juli 2018.

Borgestadklinikken har avrusningssenhet, ROP-enhet, familieenhet, skjermet enhet for gravide, behandlingsenhet Skien og poliklinikk Skien. Legene ved klinikken er en viktig del av et tverrfaglig team rundt pasientene.

Borgestadklinikken har et utdanningsløp for leger innenfor rus- og avhengighetsmedisin, godkjent som egen spesialitet for leger.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig ansvar knyttet til pasienter ved ROP-enheten
 • Utreding og diagnostisering, behandling
 • Veiledning av LIS-leger
 • Delta i tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Eventuell deltakelse i bakvaktsordning (hjemmevakt)

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri (gjerne i kombinasjon med rus- og avhengighetsmedisin)
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og gode kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vektlegges. Beherske norsk språk muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • Et godt og faglig engasjert arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig lønn
 • God pensjonsordning

Arbeidssted: avdeling Borgestad/avdeling Skien

Oppstart: Etter avtale

Søknadsfrist: 30. april 2018

Søknad med cv sendes via "Send søknad" knapp nederst på siden.

Ytterliggere informasjon ved:
Avdelingsoverlege Yngvar Thorjussen
Mobil: 934 22 556
Mail:

Seksjonsleder Hilde M Kristoffersen, Avdeling Skien
Mobil 918 06 549
Mail:

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.