Blå Kors Borgestadklinikken

Blå Kors Borgestadklinikken er en privat ideell virksomhet for rus- og avhengighetsrelatert behandling i Skien. Borgestadklinikken er en del av spesialisthelsetjenesten og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Vår avtale omfatter 57 døgnplasser og 5 065 polikliniske konsultasjoner. I tillegg er vi eierinstitusjon for KoRus-Sør som drives på oppdrag fra Helsedirektoratet, og både KoRus og klinikk bidrar til kompetansespredning og utvikling i kommuner og spesialisthelsetjeneste

Borgestadklinikken arbeider i et familie- og generasjonsperspektiv.

Sykepleier/vernepleier til 3 nattevaktstillinger, avdeling Borgestad

Vi har ledig:

 • 1 fast stilling som nattevakt( 50 %)
 • 2 korttids vikariater ( 50%) i  3 måneder med mulighet til forlengelse.
 • Stillingene utgjør 7 vakter pr måned med arbeid hver 4. helg.

Stillingene inngår i et fast nattevaktsteam bestående av 4 sykepleiere/vernepleiere som betjener de fire enhetene ved avdeling Borgestad, p.t er det avrusningsenhet, skjermet enhet, familieenhet og utredningsenhet. Vi tilbyr et individuelt tilpasset og tverrfaglig døgnbehandlingstilbud til pasienter med ulike avhengighetsproblem. Behandlingen er satt sammen av ulike gruppetilbud, individuell behandling, miljøterapi, fysisk aktivitet og oppfølging av pårørende.

Vi søker deg som er faglig dyktig og engasjert og som ønsker å arbeide med avhengighetsproblematikk. Det er et ønske med erfaring fra somatikk, miljøterapeutisk arbeid og rusbehandling.

Personlige egenskaper:

 • Positiv og selvstendig
 • Interesse for teamarbeid
 • Gode samarbeidsevner
 • Faglighet og interesse for miljøterapi
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Må kunne beherske norsk godt muntlig og skriftlig

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier/vernepleier
 • Ønskelig med erfaring innen fagfeltene rus og psykiatri
 • Ønskelig med førerkort

Vi kan tilby:

 • Gode muligheter for faglig utvikling og medvirkning i et godt arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning 

Arbeidsted:
Borgestadklinikken, Borgestad.

Oppstart:
Stillingene er ubesatt og det er ønskelig med hurtig tiltredelse 

Søknadsfrist: 30.05.18

For flere opplysninger kontakt: Seksjonsleder Lars A. Fredriksen, telefon 97952700. E-post: lars.fredriksen@borgestadklinikken.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.