Blå Kors Borgestadklinikken

Blå Kors Borgestadklinikken tilbyr behandling for rus- og avhengighetsrelatert problematikk. Borgestadklinikken er en del av spesialisthelse-tjenesten og har driftsavtale med Helse Sør-Øst.

Kompetansesenter rus – region sør, Borgestadklinikken ( KoRus-Sør) drives på oppdrag fra Helsedirektoratet og bidrar til kompetansespredning og utvikling i kommuner og spesialisthelsetjeneste.

Er du vår nye miljøterapeut og medarbeider på Enhet for rus- og psykisk lidelse, ROP-TSB?

Vi søker følgende:

 • 100 % fast stilling som Miljøterapeut
 • 80 % fast stilling som Miljøterapeut

De utlyste stillingene inngår i teamet på vår nyopprettet Enhet for rus- og psykisk lidelse, ROP-TSB. Enheten ble etablert sommeren 2018 på Borgestadklinikken, avdeling Borgestad.

ROP-TSB tilbyr behandling til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk og samtidig psykisk lidelse. Behandlingsforløpet er delt inn i 4 faser. Stabilisering/kartlegging, utredning og diagnostisering av ruslidelse, kognitive funksjoner og psykisk lidelser, behandling og ut-fase.  Enheten har 11 behandlingsplasser og 1 brukerstyrt plass. Behandlingstid er inntil ett år.

Miljøterapeutene inngår i et tverrfaglig team bestående av psykiater/russpesialist, psykologspesialist, erfaringskonsulent, familieterapeut, miljøterapeuter og samhandlingskonsulent. I det miljøterapeutiske arbeidet legges det vekt på engasjement, kommunikasjon, respekt og anerkjennelse. Det skal legges til rette for forhold som kan bidra til forandring og utvikling for pasientene gjennom kartlegging og utredning, døgnstruktur, ernæring, ferdighetstrening, plikter, forventinger, ukeprogram med undervisning og aktiviteter.

Vi søker etter offentlig godkjent vernepleier/sykepleier med erfaring fra psykiatri, rusbehandling og miljøterapeutisk arbeid. På grunn av fagsammensetningen i enheten vil det foretrekkes vernepleier til stillingene.

Personlige egenskaper:

 • Positiv og selvstendig
 • Interesse for teamarbeid og gode samarbeidsevner.
 • Interesse for miljøterapi og faglig utvikling
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt mtp teamsammensetning

Kvalifikasjoner :

 • Offentlig godkjent vernepleier/sykepleier
 • nskelig med erfaring og kompetanse innen fagfeltene rusbehandling og psykisk helse
 • Må ha førerkort.

Vi kan tilby:

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et spennende fagfelt og en organisasjon i utvikling.
 • Gode og faglig dyktige kollegaer
 • God pensjonsordning

Søknadsfrist: 02.09.2018

Tiltredelse etter avtale.

Søknad med CV sendes elektronisk via søknadsknapp under. Kontaktpersoners mail er kun for spørsmål vedrørende stillingen. 
For spørsmål ang registrering av søknad, kontakt jobbdirekte på:  eller tlf. 33 00 28 00.

 

 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.