Blå Kors Borgestadklinikken

Blå Kors Borgestadklinikken tilbyr behandling for rus- og avhengighetsrelatert problematikk. Borgestadklinikken er en del av spesialisthelse-tjenesten og har driftsavtale med Helse Sør-Øst.

Kompetansesenter rus – region sør, Borgestadklinikken ( KoRus-Sør) drives på oppdrag fra Helsedirektoratet og bidrar til kompetansespredning og utvikling i kommuner og spesialisthelsetjeneste.

Sykepleier/vernepleier (3 helgestillinger)

Er du vår nye miljøterapeut og medarbeider på ROP-TSB, Enhet for rus- og psykisk lidelse?

Vi søker:

 • Miljøterapeut - 1 fast stilling ( 17,96 % 3. hver helg)
 • Miljøterapeuter - 2 faste stillinger ( 14,79 % 6. hver helg)

De utlyste stillingene inngår i teamet på vår nyopprettet Enhet for rus- og psykisk lidelse (ROP-TSB). Enheten ble etablert sommeren 2018 avdeling Borgestad.

ROP-TSB tilbyr behandling til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk og samtidig psykisk lidelse. Behandlingsforløpet er delt inn i 4 faser: Stabilisering/kartlegging, utredning og diagnostisering av ruslidelse, kognitive funksjoner og psykisk lidelser, behandling og en ut-fase.  Enheten har 11 behandlingsplasser og 1 brukerstyrt plass. Behandlingstid er inntil ett år.

Miljøterapeutene inngår i et tverrfaglig team som består av psykiater/russpesialist, psykologspesialist, erfaringskonsulent, familieterapeut, miljøterapeuter og samhandlingskonsulent. I det miljøterapeutiske arbeidet er engasjement, kommunikasjon, respekt og anerkjennelse viktig. Det skal legges til rette for forhold som kan bidra til forandring og utvikling for pasientene gjennom kartlegging og utredning, døgnstruktur, ernæring, ferdighetstrening, plikter, forventinger, ukeprogram med undervisning og aktiviteter.

Vi søker etter offentlig godkjent vernepleier/sykepleier og det er ønskelig med erfaring fra psykiatri, rusbehandling og miljøterapeutisk arbeid.

Personlige egenskaper:

 • Positiv og selvstendig
 • Interesse for teamarbeid og gode samarbeidsevner
 • Interesse for miljøterapi og faglig utvikling
 • Personlig egnethet og teamsammensetning vil tillegges stor vekt

 

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent vernepleier/sykepleier
 • Ønskelig med erfaring og kompetanse innen fagfeltene rusbehandling og psykisk helse. Sykepleiestudenter eller Vernepleierstudenter ferdig med 2.året vil bli vurdert.
 • Må ha førerkort

 

Vi kan tilby:

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et spennende fagfelt og en organisasjon i utvikling.
 • Gode og faglig dyktige kollegaer
 • God pensjonsordning
 • Gode velferdsordninger

 

Søknadsfrist: 27.01.19

Tiltredelse etter avtale.

Kontaktperson: Seksjonsleder Lars A. Fredriksen, E-post: og Miljøterapeut 1 Rita-Liisa Kirste, E-post: rita.kirste@borgestadklinikken.no

For spørsmål ang registrering av søknad kontakt support på telefon 33 00 28 00  

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.