Blå Kors Borgestadklinikken

Blå Kors Borgestadklinikken tilbyr behandling for rus- og avhengighetsrelatert problematikk. Borgestadklinikken er en del av spesialisthelse-tjenesten og har driftsavtale med Helse Sør-Øst.

Kompetansesenter rus – region sør, Borgestadklinikken ( KoRus-Sør) drives på oppdrag fra Helsedirektoratet og bidrar til kompetansespredning og utvikling i kommuner og spesialisthelsetjeneste.

Psykolog/psykologspesialist

Vi søker psykolog/psykologspesialist (100% fast stilling) til Behandlingsenheten, Borgestad.  Der tilbyr vi et individuelt tilpasset og tverrfaglig døgnbehandlingstilbud til  pasienter med avhengighetsrelatert problematikk, i inntil 6 måneder. Behandlingen er satt sammen av gruppetilbud, individuell behandling, miljøterapi, fysisk aktivitet og oppfølging av pårørende og barn.

Enheten har tilsatt enhetsleder, lege/spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, miljøterapeuter, samhandlingskonsulent og erfaringskonsulent.

Vi søker en erfaren psykolog/ psykologspesialist som ønsker å være med på å utvikle behandlingstilbudet. Arbeidet omfatter motivasjon/ avklaring, utredning, individualterapi, gruppeterapi, samarbeid med kommunen og øvrig spesialisthelsetjeneste.

Kvalifikasjoner

  • Offentlig godkjent psykolog/psykologspesialist
  • Ønskelig med erfaring innen fagfeltet rus og psykisk helse
  • Ønskelig med erfaring fra å drive grupper
  • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt

 

Vi kan tilby

  • Gode muligheter for faglig utvikling og medvirkning i et trivelig arbeidsmiljø
  • Konkurransedyktig lønn
  • Gode pensjonsordninger

 

Arbeidsted: Borgestadklinikken, avdeling Borgestad

Søknadsfrist:  27. januar 2019

For flere opplysninger kontakt:

  • Seksjonsleder Lars Fredriksen, telefon 35 50 91 21/ 979 52 700
  • Enhetsleder Alexander Egeland, telefon: 35 50 91 50


Søknad med cv sendes elektronisk via søknadsknapp under.
For spørsmål ang registrering av søknad kontakt support på telefon 33 00 28 00  

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.