Blå Kors Borgestadklinikken

Blå Kors Borgestadklinikken er en privat ideell virksomhet for rus- og avhengighetsrelatert behandling i Skien. Borgestadklinikken er en del av spesialisthelsetjenesten og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Vår avtale omfatter 64 døgnplasser og 5 065 polikliniske konsultasjoner. I tillegg er vi eierinstitusjon for KoRus som er finansiert av Helsedirektoratet. Borgestadklinikken arbeider i et familie- og generasjonsperspektiv

PSYKOLOGSPESIALIST/PSYKOLOG

Vikariat i ett år ( 100 prosent ) ved poliklinikken, avdeling Skien.

Poliklinikken tilbyr et individuelt tilpasset og tverrfaglig tilbud til pasienter med avhengighetsrelatert problematikk, både legale og illegale rusmidler, medikamenter og spill. Vi tilbyr også utredning og behandling til pårørende. I tillegg har enheten ulike gruppetilbud. Poliklinikken har tilsatt psykologer, lege/spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, behandlere med ulike videreutdanninger og forløpskoordinator

Kvalifikasjoner:

  • Autorisert psykolog/psykologspesialist
  • Ønskelig med erfaring innen fagfeltet rus og psykisk helse
  • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt


Vi kan tilby:

  • Gode muligheter for faglig utvikling og medvirkning i et trivelig arbeidsmiljø
  • Konkurransedyktig lønn
  • God pensjonsordning

Arbeidsted: Borgestadklinikken, Skien.

Tiltredelse: August 2019

Søknadsfrist: 1.mars 2019

Søknad med cv sendes elektronisk via søknadsknapp under og kontaktpersoners mail er kun for spørsmål vedrørende stillingen.

For flere opplysninger kontakt:

Seksjonsleder Vegard Moen, telefon 917 23 270

Fagsjef Tove Mathisen, telefon 926 09 286

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.