Blå Kors Borgestadklinikken

Blå Kors Borgestadklinikken er en privat ideell virksomhet for rus- og avhengighetsrelatert behandling i Skien. Borgestadklinikken er en del av spesialisthelsetjenesten og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Vår avtale omfatter 64 døgnplasser og 5 065 polikliniske konsultasjoner. I tillegg er vi eierinstitusjon for KoRus som er finansiert av Helsedirektoratet. Borgestadklinikken arbeider i et familie- og generasjonsperspektiv

PSYKOLOGSPESIALIST/PSYKOLOG 100% fast stilling

100 % fast stilling, Enhet for behandling, Skien.

En av våre dyktige psykologer går over i en annen stilling og vi søker etter en erstatter. Vi søker en erfaren psykologspesialist/psykolog som ønsker å være med på å utvikle enheten og tilbudet videre.

Enhet for behandling, Skien har 19 plasser, herav to brukerstyrte plasser. Enheten tilbyr et individuelt tilpasset og tverrfaglig døgnbehandlingstilbud til pasienter med avhengighetsrelatert problematikk, både legale og illegale rusmidler, medikamenter og spill. Behandlingen er satt sammen av ulike gruppetilbud, individuell behandling, miljøterapi, fysisk aktivitet og oppfølging av pårørende og barn. Enheten har tilsatt psykologer, lege/spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, miljøterapeuter, behandlere med ulike videreutdanninger, samhandlingskonsulent og erfaringskonsulent.

Arbeidet omfatter utredning, individualterapi, gruppeterapi, parsamtaler, familiesamtaler, og samarbeid med kommunen og øvrig spesialisthelsetjeneste.

Kvalifikasjoner:

  • Offentlig godkjent psykolog/psykologspesialist
  • Ønskelig med erfaring innen fagfeltet rus og psykiatri
  • Ønskelig med gruppeutdanning eller erfaring fra å drive grupper
  • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt


Vi kan tilby:

  • Gode muligheter for faglig utvikling og medvirkning i et trivelig arbeidsmiljø
  • Konkurransedyktig lønn
  • Gode pensjonsordninger
  • Borgestadklinikken planlegger oppstart av ettårig opplæringsprogram i gruppebasert behandling av mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk

 

Arbeidsted: Borgestadklinikken Skien.

Søknadsfrist:  1.mars 2019

For flere opplysninger kontakt:

Seksjonsleder Vegard Moen, telefon 917 23 270

Fagsjef Tove Mathisen, telefon 926 09 286

 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.