Blå Kors Borgestadklinikken

Blå Kors Borgestadklinikken tilbyr behandling for rus- og avhengighetsrelatert problematikk. Borgestadklinikken er en del av spesialisthelse-tjenesten og har driftsavtale med Helse Sør-Øst.

Kompetansesenter rus – region sør, Borgestadklinikken ( KoRus-Sør) drives på oppdrag fra Helsedirektoratet og bidrar til kompetansespredning og utvikling i kommuner og spesialisthelsetjeneste.

PSYKOLOG/PSYKOLOGSPESIALIST – 3 stillinger

3 ledige stillinger:

 • 100% fast stilling Behandlingsenheten, Skien
 • 100 % fast stilling Behandlingsenheten, Borgestad
 • 100% vikariat i 1 år ved Poliklinikken, Skien

Hvorfor Borgestadklinikken?

Ved Blå Kors Borgestadklinikken jobber det 9 psykologspesialister og 7 psykologer fordelt på 6 ulike enheter. Vi har behandlingstilbud til gravide og familier, til mennesker med samtidig avhengighet og psykisk lidelse samt to korttids-døgnenheter for mennesker med ulike avhengighetsrelaterte lidelser. Poliklinikken behandler spill/medikament/ rusavhengige og har egne behandlingstilbud til  pårørende.  Ved å jobbe på Borgestadklinikken får du kunnskap om hvordan avhengighet rammer både den avhengige selv og de pårørende i livets ulike faser.

Du får brukt din psykologfaglige kompetanse ved å behandle, utrede, undervise og videreutvikle behandlingstilbudet sammen med andre kollegaer.

Vi er TSB og har et tverrfaglig personalet med erfaringskonsulenter, forløpskoordinatorer, behandlere og miljøterapeuter, psykiatere, spesialister i rus- og avhengighetsmedisin og LIS-leger. Vi er godt i gang med pakkeforløp og dette gir enda bedre rom for å samarbeide med kommunene, andre TSB institusjoner i fylket og sykehuset Telemark.

Vi har det siste året søkt etter psykologer, og vi trenger flere. Denne gangen har vi ledige stillinger ved Behandlingsenhetene og ett vikariat i Poliklinikken.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning
 • Terapi individuelt og i gruppe
 • Parsamtaler/ familiesamtaler
 • Samarbeid med kommune og øvrig spesialisthelsetjeneste

 

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent psykolog/psykologspesialist
 • Ønskelig med erfaring innen fagfeltet rus og psykiatri
 • Ønskelig med gruppeutdanning eller erfaring fra å drive grupper
 • Vi legger vekt på personlig egnethet og gode samarbeidsevner

 

Vi kan tilby deg:

 • Gode muligheter for faglig utvikling og medvirkning i et trivelig arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjonsordninger

 

Hvorfor Skien og Telemark?

Skien og Grenland er med sine rundt 100 000 innbyggere et felles arbeids- og bosettingsområde. Her er kort vei til kysten med sjarmerende Brevik og Langesund, for badeliv og båtliv. Det er heller ikke langt til fjells med områder som Rauland og Gausta med muligheter for unike fritidsopplevelser. Telemark har et yrende kulturliv og her kan en ha et familieliv hvor det er nærhet til jobb, skole og barnehage- samtidig som det er under to timers kjøretid til Oslo.

 

For spørsmål om stillingene kontakt:

Lars Fredriksen, Seksjonsleder Borgestad, tlf 979 52 700

Vegard Moen, Seksjonsleder Skien/poliklinikk, tlf 917 23 270

Tove Mathisen, Psykologspesialist og fagsjef, tlf: 926 09 286

 

Send søknad:
Søknad med CV sendes elektronisk via søknadsknapp under. Kontaktpersoners mail er kun for spørsmål vedrørende stillingene.
For spørsmål ang registrering av søknad, kontakt jobbdirekte på:  eller tlf. 33 00 28 00.

Merk søknaden med hvilken av de tre stillingene du er interessert i.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.