Blå Kors Borgestadklinikken

Blå Kors Borgestadklinikken tilbyr behandling for rus- og avhengighetsrelatert problematikk. Borgestadklinikken er en del av spesialisthelse-tjenesten og har driftsavtale med Helse Sør-Øst.

Kompetansesenter rus – region sør, Borgestadklinikken ( KoRus-Sør) drives på oppdrag fra Helsedirektoratet og bidrar til kompetansespredning og utvikling i kommuner og spesialisthelsetjeneste.

Vi søker behandler ved poliklinikken, avdeling Skien ( 100 % fast stilling)

Poliklinikken tilbyr et individuelt tilpasset og tverrfaglig tilbud til pasienter med avhengighetsrelatert problematikk, både legale og illegale rusmidler, medikamenter og spill. Vi tilbyr også utredning og behandling til pårørende. I tillegg har enheten ulike gruppetilbud. Poliklinikken har tilsatt psykologer, lege/spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, behandlere med ulike videreutdanninger og forløpskoordinator

Arbeidsoppgaver:

  • Individualterapi
  • Parsamtaler/ familiesamtaler
  • Samarbeid med kommune og øvrig spesialisthelsetjeneste

 

Kvalifikasjoner:

  • Treårig høgskoleutdanning med relevant videreutdanning.
  • Ønskelig med erfaring innen fagfeltet rus og psykiatri
  • Ønskelig med erfaring fra arbeid i poliklinikk
  • Vi legger vekt på personlig egnethet og gode samarbeidsevner

 

Vi kan tilby deg:

  • Gode muligheter for faglig utvikling og medvirkning i et trivelig arbeidsmiljø
  • Konkurransedyktig lønn
  • Gode pensjonsordninger

 

Arbeidsted: Borgestadklinikken, Skien.

Tiltredelse: Etter avtale

Søknadsfrist: 01.05.2019

Søknad med cv sendes elektronisk via søknadsknapp under og kontaktpersoners mail er kun for spørsmål vedrørende stillingen.

For flere opplysninger kontakt:

Seksjonsleder Vegard Moen, telefon 917 23 270

Fagsjef Tove Mathisen, telefon 926 09 286

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.