Blå Kors Borgestadklinikken

Blå Kors Borgestadklinikken tilbyr behandling for rus- og avhengighetsrelatert problematikk. Borgestadklinikken er en del av spesialisthelse-tjenesten og har driftsavtale med Helse Sør-Øst.

Kompetansesenter rus – region sør, Borgestadklinikken ( KoRus-Sør) drives på oppdrag fra Helsedirektoratet og bidrar til kompetansespredning og utvikling i kommuner og spesialisthelsetjeneste.

Lege i spesialisering

Vi søker LIS – lege i 100 % fast stilling fra 1. september 2019, ved våre avdelinger på Borgestad og i Skien. Blå Kors Borgestadklinikken er godkjent for spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin. Etter nye regler vil dette gjelde for inntil 3,5 år.

Vi ønsker lege i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin. Aktuelle enheter en vil rotere innenfor er enhet for rus og psykiatri - ROP TSB, enheter for gravide og familier, korttidsdøgnenheter i Skien og på Borgestad, poliklinikk og vår integrerte avrusningspost.

Hos oss blir du del av et engasjert tverrfaglig fagmiljø. Du vil samarbeide med fastleger og annet helsepersonell. Legene ved klinikken er en viktig del av et tverrfaglig team rundt pasientene. Det er for tiden 4-delt forvakt (hjemmevakt).

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling
 • Delta i tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Følge utdanningsforløp med undervisning og veiledning
 • Deltakelse i forvaktsordning

Kvalifikasjoner

 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og gode kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig
 • Leger med spesiell interesse for fagfeltet oppfordres til å søke
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnustjeneste/ LIS 1

Vi tilbyr

 • Et godt og faglig engasjert arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig lønn
 • LIS-lege undervisning innenfor fagfeltet rus- og avhengighetsmedisin
 • Veiledning av erfarne overleger
 • God pensjonsordning

Arbeidssted: Avdeling Borgestad/avdeling Skien

Søknadfrist: 24. mai 2019

Søknader som ikke sendes via elektronisk søknadsskjema vil ikke bli vurdert. 

 

Mer informasjon:


Avdelingsoverlege Yngvar Thorjussen

Mobil: 934 22 556
e post:

Overlege Kjersti Kortner

Mobil: 989 05 013
E post:

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.