Blå Kors Borgestadklinikken

Blå Kors Borgestadklinikken tilbyr behandling for rus- og avhengighetsrelatert problematikk. Borgestadklinikken er en del av spesialisthelse-tjenesten og har driftsavtale med Helse Sør-Øst.

Kompetansesenter rus – region sør, Borgestadklinikken ( KoRus-Sør) drives på oppdrag fra Helsedirektoratet og bidrar til kompetansespredning og utvikling i kommuner og spesialisthelsetjeneste.

SYKEPLEIER/ VERNEPLEIER ( natt)

Vi har ledig 2 faste stillinger som nattevakt (50 %)

Stillingene utgjør 7 vakter pr måned med arbeid hver 4. helg.

Stillingene inngår i et fast nattevaktsteam bestående av 4 sykepleiere/vernepleiere som betjener de fire enhetene ved avdeling Borgestad : Enhet for behandling/ avrusningspost, enheter for gravide, enhet for familier og enhet for ROP-TSB. Vi tilbyr et individuelt tilpasset og tverrfaglig døgnbehandlingstilbud til pasienter med ulike avhengighetsproblem. Behandlingen er satt sammen av ulike gruppetilbud, individuell behandling, miljøterapi, fysisk aktivitet og oppfølging av pårørende.

Vi søker deg som er faglig dyktig og engasjert og som ønsker å arbeide med avhengighetsproblematikk. Det er et ønske med erfaring fra somatikk, miljøterapeutisk arbeid og rusbehandling.

Personlige egenskaper:

 • Positiv og selvstendig
 • Interesse for teamarbeid
 • Gode samarbeidsevner
 • Faglighet og interesse for miljøterapi
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Må kunne beherske norsk godt muntlig og skriftlig

 

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier/vernepleier
 • Ønskelig med erfaring innen fagfeltene rus og psykiatri
 • Ønskelig med førerkort

 

Vi kan tilby:

 • Gode muligheter for faglig utvikling og medvirkning i et godt arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning

 

Arbeidsted:

Borgestadklinikken, Borgestad.

 

Oppstart: fra 15.08.19 eller etter avtale

Stillingene er ubesatt og det er ønskelig med hurtig tiltredelse

 

For flere opplysninger kontakt:
Seksjonsleder Lars A. Fredriksen, telefon 97952700. E-post: eller
Marianne Ingebretsen, telefon 35904781. E-post: 

For spørsmål ang. registrering av søknad, kontakt 
Jobbdirekte på  eller tlf. 33 00 28 29

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.